Naši brendovi

Usluge

Zastupništva

Kompanija Refit Inženjering već više od dvadeset godina uspešno zastupa najpoznatije i pažljivo odabrane proizvođače opreme za zavarivanje. Read More

Servis

Preduzeće Refit inženjering je ovlašćeni serviser za Miller opremu za zavarivanje u garantnom i vangarantnom roku. Takođe smo ovlašćeni serviseri Selco aparata za zavarivanje, kao i opreme drugih proizvođača. Read More

Usluge

Vršimo usluge zavarivanja robotima, automatima i poluautomatima.Vršimo usluge plazma rezanja, gasnog rezanja i rezanja benzinom. Read More

REFERENCE

U proteklom periodu od dvanaest godina, samostalno smo izradili i instalirali više automatizovanih sistema za zavarivanje i CNC mašina za rezanje limova i cevi Read More

Poslednji članci

 • UVOD U IMPULSNO MIG ZAVARIVANJE
  28/02/2017 / No Comments / Uncategorized

  Impulsno MIG zavarivanje metala može da ponudi kompaniji kvalitet i prednosti u pogledu produktivnosti, boljeg kvaliteta zavarenog spoja kao i ušteda u vremenu i novcu. U nekim slučajevima kompanije znaju da oklevaju kada je u pitanju usvajanje ovog procesa, ali bitno je istaći da on može da ponudi različite prednosti. Kompanije uvek teže na različite
  Više informacija

 • IMPULSNI TIG ZA NERĐAJUĆI ČELIK
  27/02/2017 / No Comments / Uncategorized

  Stav nekih zavarivača je da se nerđajući čelik deformiše ukoliko pogledate u njega pogrešno, iako je ovo preterivanje, nerđajući čelik dobro je poznato odražava nisku stopu provodljivosti koji izaziva ulaznu toplotu da ostaje lokalizovana, a dobro je poznato da lokalizovano zagrevanje i hlađenje dovodi do deformacija. Dodavanje više toplote dodatno otežava jer smanjuje sposobnost materijala
  Više informacija

 • Potrošni materijal za zavarivanje velikim jačinama struje
  10/02/2017 / No Comments / Uncategorized

  Naredni članak sadrži nekoliko saveta koji smanjuju zastoje, troškove, rizik i povećavaju kvalitet u zahtevnim i teškim zavarivačkim aplikacijama. Uz pomoć saveta, zavarivač može da produži životni vek potrošnih komponenti. Zavarivanje je težak i zahtevan posao koji zahteva isto takvu opremu, a posebno ukoliko je u pitanju zavarivanje pri velikoj amperaži. Pri zavarivanju gde se
  Više informacija

 • SELCOVA GREEN@WAVE TEHNOLOGIJA
  06/02/2017 / No Comments / Uncategorized

  Kao što znamo do sada, ušteda energije je jedan od glavnih strategija za očuvanje životne sredine. Kao i uvek, Selco razvija novu green@wave platformu izvora za zavarivanje za tehnički naprednije korisnike koji dele zabrinutost društva za životnu sredinu i žele da smanje suvišne troškove energije potrebne za zavarivanje.  Green@wave je patentirana nova tehnologija zavarivanja razvijena od
  Više informacija

 • PREDGREVANJE MOŽE BITI OD KLJUČNOG ZNAČAJA TOKOM PROCESA ZAVARIVANJA
  25/01/2017 / No Comments / Uncategorized

  Kada treba primeniti proces predgrevanja? Koje temperature predgrevanja su odgovarajuće za vašu aplikaciju? Šta je sve potrebno uzeti u obzir kako bi se napravio pravilan izbor? Pročitajte više u narednom članku. Ključano u mnogim zavarivačkim aplikacijama jeste da predgrevanje usporava proces hlađenja zavarenog spoja, smanjuje kloičinu vodonika i smanjuje rizik od pojave prslina. Veštačkim uvođenjem
  Više informacija

 • OD OSNOVNIH DO NAPREDNIH: UTICAJ DODAVAČA ŽICE NA KVALITET I PRODUKTIVNOST
  19/01/2017 / No Comments / Uncategorized

  Imati odgovarajući dodavač žice za određeni posao može da igra važnu ulogu u smanjenju nepotrebnih zastoja izazvanim lošim dodavanjem žice. Opcije uključuju osnovne, srednje i napredne dodavače. Posedovati odgovarajući dodavač žice je veoma važno, jer ne samo da se poboljšava kvalitet šava već se smanjuju troškovi, a povećava se produktivnost. Pravi dodavači žice osiguravaju da operateri
  Više informacija

 • POBOLJŠANJE PRODUKTIVNOSTI PRI EPP POSTUPKU ZAVARIVANJA
  17/01/2017 / No Comments / Uncategorized

  Povećanjem brzine zavarivanja, smanjenjem broja prolaza i minimiziranjem aktivnosti gašenja luka moguće je poboljšati i povećati produktivnost prilikom EPP postupka. Izgled zavarenog spoja, polaritet, konfiguracija polikabla kao i izbor odgovarajućeg praha/žice igra ključnu ulogu u napretku kompanija. Na osnovu sposobnosti zavarivanja velikim strujama kao i visokim stopama taloženja, EPP postupak može ponuditi kompanijama veću produktivnost
  Više informacija

 • ISKORISTITE PREDNOSTI KOJE PRUŽAJU NOVI IZVORI ZA ZAVARIVANJE
  10/01/2017 / No Comments / Saveti

  Kompanije s obzirom na nadogradnju opreme za zavarivanje u nastojanju su da povećaju profitabilnost i smanje operativne troškove-za još veći uticaj na krajnji rezultat. Poboljšanje energetske efikasnosti i smanjenje troškova su važni prioriteti za većinu kompanija, posebno što se zahtevaju rigoroznija povećanja u pogledu efikasnosti. Za kompanije koje koriste aparate za zavarivanje bilo u radionici
  Više informacija

 • MILLEROVA ACCU-PULSE™IMPULSNA MIG TEHNOLOGIJA
  18/07/2016 / No Comments / Uncategorized

  Accu-Pulse™ na raspolaganju od strane multi MIG sistema Axcess® obezbeđuje bolju kontrolu istopljenog materijala, lakše prilagođavanje individualnim sklonostima operatera (proizvodnja kvalitetnih zavarenih spojeva za mnogo manje vremena i sa manje brušenja i dorade). Kao rezultat toga, procenjuje se poboljšana produktivnost 15 do 20% čime se obezbeđuje povratak uložene investicije u roku od godinu dana. Brže zavarivanje
  Više informacija

 • SAVETI ZA POBOLJŠANJE KVALITETA PLAZMA REZANJA
  14/07/2016 / No Comments / Uncategorized

  Uređaji za plazma rezanje su jednostavni za rukovanje, međutim, postoji nekoliko saveta koji mogu da povećaju Vašu efikasnost, poboljšaju kvalitet rezanja kao i produže radni vek Vaše opreme. Pažljivo čitanje uputstva proizvođača Vam pomaže u upoznavanju bezbednog i ispravnog rada kao i poboljšanje mogućnosti opreme za plazma rezanje. Napravite probni rez na istoj vrsti materijala
  Više informacija

 • 10 SAVETA ZA POBOLJŠANJE BEZBEDNOSTI PRILIKOM ZAVARIVANJA
  12/07/2016 / No Comments / Uncategorized

  Najbolja praksa i oprema za bezbednost prilikom izvođenja procesa zavarivanja su univerzalno primenljivi. Prilikom izvođenja zavarivanja, izlaganje opasnostima je isto bez obzira da li su u pitanju velike ili male kompanije. U nastavku možete pronaći 10 saveta za poboljšanje sigurnosti zavarivanja, uključujući i smernice za poboljšanje produktivnosti. Pročitati priručnik: Operativni priručnik za zavarivače sadrži važne
  Više informacija

 • PROBLEMI PRI IZVOĐENJU MIG PROCESA ZAVARIVANJA-PRE I POSLE
  08/07/2016 / No Comments / Uncategorized

  Današnja oprema za MIG zavarivanje je postala toliko jednostavna za korišćenje da kada zavareni spoj ne ispade prema očekivanjima ili ako oprema počne da deluje drugačije, može da zbuni operatera i ostavi ga u potrazi za odgovorima. Ovaj članak sadrži savete kako da rešite problem koji iskrsne. Problemi sa opremom Često se u praksi srećemo
  Više informacija

 • SAVETI ZA MAKSIMALNO POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI I SMANJENJE TROŠKOVA U RADIONICAMA
  07/07/2016 / No Comments / Uncategorized

  Cilj svakog posla je da se završi u predviđenom roku, u okviru budzeta i sa najvećom efikasnosti. Poboljšanje produktivnosti, obezbeđivanje najboljeg kvaliteta i smanjenje troškova su važni faktori koji utiču na radionice u smislu konkuretnosti i pružanja najboljih usluga i proizvoda klijentima. Postoji više faktora koji utiču na težnju ka ovim ciljevima, ne misli se
  Više informacija

 • SELCOV HARDVERSKI I SOFTVERSKI SISTEM ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKOG ZAVARIVANJA Weld@Net
  29/06/2016 / No Comments / Uncategorized

  Savremeno industrijsko zavarivanje zahteva kompletnu i detaljnu kontrolu i upravljanje kako bi se obezbedila efikasnost i pouzdanost celokupnog proizvodnog ciklusa i omogućila pravilna evaluacija troškova zavarivanja i povraćaj uloženih investicija. Selco je koncipirao, dizajnirao i razvio Weld@Net platformu kao precizan odgovor na osnovne potrebe industrijskog zavarivanja. Weld@Net je kompletan sistem koji se sastoji od hardverskih i softverskih komponenata koji
  Više informacija

 • MULTIPROCESNO ZAVARIVANJE ZA BROJNE IZAZOVE
  10/06/2016 / No Comments / Uncategorized

  Napredak multiprocesnih uređaja za zavarivanje dodvodi do lakšeg postizanja kvalitetnih rezultata za različite procese zavarivanja čak i u teškim uslovima. U zavarivačkoj industriji kompanije uvek traže načine da stvore efikasniji rad i održavanje, a najbolji slučaj je povećanje profitabilnosti. Postoje mnogi uslovi koji igraju ulogu u postizanju pomenutih ciljeva, uključujući rokove, uslove kvaliteta, ograničenost prostora,
  Više informacija

 • INDUKCIONO ZAGREVANJE MATERIJALA KAO DOBRO REŠENJE ZA SMANJENJE PRISUSTVA VODONIKA
  10/06/2016 / No Comments / Uncategorized

  Prisustvo vodonika i pojava prslina koje se javljaju kao posledica su jedni od važnih pitanja koja se postavljaju pri izvođenju procesa zavarivanja. Pojava prslina izazvana prisustvom vodonika može dovesti do skupih popravki i prerada, kao i opasnih grešaka ako se pojavi u odgovornim konstrukcijama, samim tim je veoma važno preduzeti korake u kontrolisanju i smanjivanju
  Više informacija

 • 10 NAJČEŠĆIH GREŠAKA PRI IZVOĐENJU PROCESA ZAVARIVANJA I JEDNOSTAVNI NAČINI ZA NJIHOVO REŠAVANJE
  31/05/2016 / No Comments / Uncategorized

  Sa toliko faktora koji utiču na prosec zavarivanja, neizbežna je pojava grešaka koja se javlja u većini operacija. Obratite pažnju na ovih 10 grešaka i preporuka za njihovo rešavanje. 1. Nepravilno skladištenje i rukovanje sa dodatnim materijalom Skladištenje dodatnih materijala na mestima koja su vlažna i izložena drugim zagađivačima (npr. prljavštini, ulju, masti) mogu imati
  Više informacija

 • ZAVARIVANJE ALUMINIJUMA
  16/05/2016 / No Comments / Uncategorized

  Bez obzira koja je svrha korišćenja aluminijuma, i dalje predstavlja jedan od zahtevnijih materijala za zavarivanje. Osnovni razlog je taj što nudi visoku čvrstoću i otpornost na koroziju čak i ako su u pitanju tanji delovi, što ga čini poželjnim u upotrebi onda gde je težina glavni uslov. Iako su svojstva aluminijuma mnogo pogodnija u
  Više informacija

 • SAVETI ZA REL ZAVARIVANJE OBLOŽENOM ELEKTRODOM
  06/05/2016 / No Comments / Uncategorized

  Obraćanje pažnje na pet osnovnih elemenata pri zavarivanju obloženom elektrodom-podešavanje struje, dužina luka, ugao elektrode, manipulacija elektrode i brzina zavarivanja mogu značajno poboljšati rezultate zavarivanja. Ovaj članak ima za cilj da u 5 koraka, uključujući i korisne fotografije prikaže kako da poboljšate svoju tehniku zavarivanja. Mnogim ljudima, posebno onima koji su novi u tome ili
  Više informacija

 • SAVETI ZA POČETNIKE
  04/05/2016 / No Comments / Uncategorized

  Učiti kako pravilno zavarivati ne predstavlja ni najmanje lak zadatak. Potrebno je veliko strpljenje, praksa i solidno osnovno znanje. Kompanije koje su se našle suočene sa obukom zavarivača-početnika važno je da im u početnom procesu obuke usade dobre navike. Na taj način može da se osigura da su ovi pojedinci pripremljeni za pravilno izvođenje zavarenih
  Više informacija

 • MIG CONTINUUM™
  27/04/2016 / No Comments / Uncategorized

  Miller Electric Mfg.Co. je proširio svoju ponudu na Continuum™-industrijski sistem za MIG zavarivanje sa dodatnim opcijama na samom izvoru napajanja, nove procese i programe, mogućnosti za upravljanje informacijama za poboljšanje performansi zavarivanja. Nova generacija aparata za zavarivanje povećava produktivnost kroz kvalitet šava, jednostavnost upotrebe i fleksibilnost sistema. Continuum™ sistem pruža izuzetne performanse luka koje se ogledaju u
  Više informacija

 • PRAVILAN IZBOR MIG PIŠTOLJA ZA ZAVARIVANJE
  25/04/2016 / No Comments / Uncategorized

  Svi pištolji za zavarivanje nisu kreirani na isti način i zahtevaju pažljivo razmatranje pri pravilnom odabiru. Izbor MIG pištolja (gorionika) za zavarivanje treba da se izvede sa istom pažnjom kao i izbor samog izvora. Pištolj kao deo sistema od ključnog je značaja za kvalitet samog zavarenog spoja kao i za produktivnost operatera. Ovaj članak sadrži
  Više informacija

 • VIZUELNI VODIČ: PROBLEMI KOD TIG ZAVARIVANJA
  20/04/2016 / No Comments / Uncategorized

  TIG POSTUPAK- ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE NETOPLJIVOM ELEKTRODOM U ZAŠTITI INERTNOG GASA često se izvodi onda kada je potrebno da se zadovolje strogi estetski, strukturni, standardni zahtevi. TIG proces je složen i neosporno najteži proces za savladavanje. Ovaj članak sadrži opise koji su praćeni slikama najčešćih TIG grešaka i osnovnih saveta kako sprečiti pojavu ovih grešaka. Nedovoljna
  Više informacija

 • STVARANJE BEZBEDNOG OKRUŽENJA ZA ZAVARIVANJE
  19/04/2016 / No Comments / Uncategorized

  Sprovođenje mera bezbednosti u zavarivačkom okruženju treba da bude jedna od glavnih aktivnosti. Uključivanje i zaposlenih u ovu aktivnost može mnogo da doprinese pri uspostavljanju bezbednog okruženja i njegovom održavanju. Ne postoje dva identična procesa zavarivanja-oprema, procesi i zavarivačke sposobnosti variraju sa bezbednosnim zahtevima kompanije. Ipak, bezbednost zaposlenih treba uvek da bude prioritet. Uzimajući prave
  Više informacija

 • PLAZMA REZANJE
  15/04/2016 / No Comments / Uncategorized

  Izrada različitih delova i konstrukcija podrazumeva rezanje metalnih materijala. Sa novim tehnološkim dostignućima, rezanje plazmom je postao pristupan način za rezanje materijala. Plazma rezanje obezbeđuje određene prednosti u odnosu na druge metode, jer predstavlja brži i lakši način rezanja u odnosu na makaze i testere. Rezanje plazmom je čistiji i brži proces, dobija se uža
  Više informacija

 • IZBOR TIG APARATA ZA ZAVARIVANJE
  13/04/2016 / No Comments / Uncategorized

  Važna pitanja i odgovori pri izboru odgovarajućeg TIG uređaja P: Koje karakteristike treba da poseduje TIG aparat za zavarivanje? O: Najbitniji elementi za izbor uređaja je izvor za zavarivanje DC (zavarivanje čelika) ili AC/DC (zavarivanje čelika i obojenih metala). Opseg struje i radni ciklus. Profesionalci za zavarivanje aluminijuma želeće uređaj za zavarivanje sa squarewave ili naprednom
  Više informacija

 • MASKE ZA ZAVARIVANJE
  07/04/2016 / No Comments / Uncategorized

  Napredak u tehnologiji maski za zavarivanje doveo je do brojnih olakšica pri zavarivanju i postizanju većeg nivoa produktivnosti i sigurnosti zavarivača. Maske za zavarivanje su ključni deo sigurnosti i zaštite operatera pri izvođenju procesa zavarivanja. Postoji veliki broj opcija koje treba uzeti u razmatranje pri odabiru maske. Mnogi proizvođači nude različite tehnologije i rešenja koja
  Više informacija

 • 5 SAVETA ZA BOLJE TIG REZULTATE
  06/04/2016 / No Comments / Uncategorized

  Imajte na umu ove savete prilikom zavarivanja TIG postupkom koji će vam pomoći da uštedite vreme i novac i kako bi osigurali kvalitetan zavareni spoj. Preduzimajući dodatne korake u pripremi i podešavanju mogu vam pomoći u ispunjavanju roka za završetak radova kao i izbegavanje dodatnih troškova. Izbor odgovarajuće opreme i materijala za zavarivanje mogu da
  Više informacija

 • REALNI TROŠKOVI ZAVARENIH SPOJEVA U KOJIMA SU PRISUTNE GREŠKE
  06/04/2016 / No Comments / Uncategorized

  Cilj procesa zavarivanja je da stvori kvalitetne proizvode za krajnje korisnike kao i da upravlja troškovima proizvodnje i održavanja željenog nivoa produktivnosti. Prisutne greške u zavarenim spojevima mogu imati negativan uticaj što dovodi do gubitka prihoda kao i potencijalnih problema u vidu bezbednosti. Otkrivanje ovih problema u ranoj fazi procesa zavarivanja od vitalnog je značaja.
  Više informacija

 • TIG ZAVARIVANJE-SAVETI
  04/04/2016 / No Comments / Uncategorized

  Prva stvar koju treba pripremiti jeste prostor gde se obavlja proces zavarivanja u cilju izbegavanja kontaminacije. Radni prostor se čisti od ulja, vlage ili prašine i obezbeđuje da nema vazdušne promaje, koja bi mogla izazvati oduvavanje gasa i napraviti probleme tokom zavarivanja. Nakon obezbeđivanja radnog prostora potrebno je očistiti osnovni materijal koji se zavaruje. Razlog svih ovih čišćenja je kontaminacija
  Više informacija

 • MIG ZAVARIVANJE-SAVETI
  01/04/2016 / No Comments / Uncategorized

  Rastojanje vrha dizne od materijala treba biti optimalno, ni previše kratko ni previše dugo, što se može videti na narednim slikama.                                                 Prekratko rastojanje                      
  Više informacija

 • Brošure
  17/03/2016 / No Comments / Saveti

 • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/refitcor/public_html/wp/wp-content/themes/kyma/home-blog.php on line 50
  Sanacija mosta Gazela Miller aparatima za zavarivanje-Mostogradnja Beograd
  Galerija
  16/03/2016 / No Comments / Vesti

   


 • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/refitcor/public_html/wp/wp-content/themes/kyma/home-blog.php on line 50
  MIG postupci zavarivanja
  25/02/2016 / No Comments / Saveti

  Kriterijumi za odgovarajući izbor MIG režima uzimaju u obzir nekoliko činjenica: debljina materijala koji se zavaruje, odgovornost konstrukcije na kojoj se nalaze zavareni spojevi, nivo kvaliteta zavarenog spoja… Prenos u kratkom spoju Prednosti: Pogodan za tanke materijale Pogodan za spajanje većih otvora žleba Manje deformacije zbog male unete količine toplote Nedostaci: Nedostatak penetracije kod zavarivanja
  Više informacija


 • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/refitcor/public_html/wp/wp-content/themes/kyma/home-blog.php on line 50
  dobarvar
  Problemi pri zavarivanju
  18/02/2016 / No Comments / Saveti

  Na našoj naslovnoj strani možete videti primer dobro zavarenog spoja. Naravno, stvari ne idu uvek tako glatko, zato smo rešili da na našem sajtu postavimo i nekoliko ne tako dobrih primera zavarivanja. Najčešći probleme koji se javljaju u zavarivanju su problemi električnog luka i problemi amperaže. Na donjim slikama možete videti slike čestih problema i uzroke zbog
  Više informacija


 • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/refitcor/public_html/wp/wp-content/themes/kyma/home-blog.php on line 50
  img59
  Softverska funkcija-RMD
  18/02/2016 / No Comments / Saveti

  Naredne slike prikazuju zavarivanje Miller aparatima koji sadrže softversku funkciju RMD kojom se reguliše deponovanje materijala putem precizno kontrolisanog transfera kratkog spoja. Ova funkcija omogućava veće penetriranje kod debljih materijala i zahteva znatno manju jačinu struje čime se sprečavaju deformacije i krivljenja.      

Učitaj još vesti