5 SAVETA ZA BOLJE TIG REZULTATE

5 SAVETA ZA BOLJE TIG REZULTATE
06/04/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Imajte na umu ove savete prilikom zavarivanja TIG postupkom koji će vam pomoći da uštedite vreme i novac i kako bi osigurali kvalitetan zavareni spoj. Preduzimajući dodatne korake u pripremi i podešavanju mogu vam pomoći u ispunjavanju roka za završetak radova kao i izbegavanje dodatnih troškova.
Izbor odgovarajuće opreme i materijala za zavarivanje mogu da obezbede traženi kvalitet zavarenog spoja. Pročitajte i razmislite o ovih pet saveta koji vam mogu pomoći da postanete bolji TIG zavarivač.
Poznavanje materijala
Kao i kod većine postupaka jedan od prvih faktora koji treba uzeti u obzir jeste vrsta materijala koja se zavaruje i njegove karakteristike. Ovi faktori utiču na vrstu dodatnog materijala koji je najbolje prilagođen za primenu. Na primer, ako određeni deo mora da prođe uslove za strukturni integritet treba izabrati dodatni materijal koji ima odgovarajuće hemijske i mehaničke osobine koji mogu da podrže te potrebe. Ovaj faktor je veoma bitan kod zavarivanja nerđajućih čelika i aluminijuma  zbog njihove sklonosti ka prslinama. Osim toga, neki materijali mogu zahtevati termičku obradu pre i nakon izvođenja postupka zavarivanja što takođe utiče na izbor dodatnog materijala. Prilikom zavarivanja materijala kao što je aluminijum potrebno je odrediti koja legura se zavaruje kako bi izabrali pravi dodatni materijal. Proizvođači dodatnih materijala obično nude grafikone za većinu legura koje se proizvode danas.
Izaberite pravi volfram
U centru Tig procesa je volfram elektroda i od ključnog značaja je njegovo poznavanje. Debljina materijala koji se zavaruje i jačina struje, odnosno amperaža su dva važna faktora koja se uzimaju u obzir prilikom izbora volframa. Volfram elektrode dolaze u različitim prečnicima i dužinama. Elektrode se sastoje od čistog volframa ili legura volframa i da bi se oklonile zabune o različitim tipovima, svaka elektroda na vrhu ima svoju boju koja označava njegov tip. U zavisnosti od materijala koji se zavaruje, možete birati između čistog aluminijuma koji se koristi za AC zavarivanje aluminijuma i legura volframa. Elektode volframa sa dodatkom oksida torijuma omogućava lakše emitovanje elektrona  što obezbeđuje lakše uspostavljanje i održavanje strujnog luka i bolje podnošenje strujnog opterećenja. Međutim, treba napomenuti da je torijum radioaktivan pa budite sigurni da sledite instrukcije i upozorenja proizvođača. Osim toga, ovim elektrodama se povećava stabilnost luka u odnosu na elektrode čistog volframa čime se izbegava delimično rastapanje elektrode i obezbeđuje znatno duži vek. Elektrode volframa sa dodatkom cerijuma dobre su za zavarivanja skoro svih vrsta materijala.
Priprema površina
Čistoća je od veoma velikog značaja pri izvođenju postupka zavarivanja, ali je posebno važna za TIG postupak. Razlog  čišćenja je kontaminacija koja dovodi do grešaka, a samim tim i do slabog kvaliteta zavarenog spoja. Uvek treba očistiti osnovni materijal od ulja, masti, prljavštine pre zavarivanja kako bi se izbegla kontaminacija vara. Naneti proizvode za čišćenje i odmašćivanje suvom, čistom i mekom krpom i voditi računa da sredstva ne sadrže nikakav hlor jer mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Rukovanje dodatnim materijalima na odgovarajuć način je veoma važno – držanje i skladištenje na suvom i čistom mestu. Izbegavanje unakrsne kontaminacije je takođe važno, brusna prašina recimo može lako da kontaminira šav. Koristiti određena tocila i četkice za svaku vrstu materijala u sprečavanju prethodno navedenog problema. Imati u vidu da brusna prašina titanijuma i magnezijuma može biti zapaljiva, s toga brušenje ovih materijala je potrebno izvoditi što dalje od otvorenog plamena.
Stezanje u cilju sprečavanja krivljenja
Pravilno stezanje osnovnog materijala u TIG postupku ključni korak je u sprečavanju vitoperenja i krivljenja radnog komada. Treba obezbediti stege na nekoliko mesta onda kada je to potrebno i moguće radi sprečavanja dizanja i pomerenja delova koji se zavaruju. Neki delovi mogu biti teži za stezanje od drugih. Razne stege, magneti, klješta mogu da održavaju deo stabilan, pa možete razmisliti o korišćenju alata za pocizioniranje radnih komada. Razni stolovi za zavarivanje sa određenom potporom mogu vam pomoći da zadržite mirnu ruku tokom procesa zavarivanja. Sve navedeno je od ključnog značaja da se stvore uslovi za stabilan rad izvođenja procesa zavarivanja.
Test zavarivanje, onda kada je to moguće
Kako bi se osigurala tačnost pripreme, treba izvršiti test zavarivanje na sličnim materijalima onda kada je to moguće. Što je radni komad kompleksniji, a materijal skuplji kao na primer titan, veoma je važno da se sprovede test zavarivanje. Odvajanje vremena za ovaj proces može u kasnijim procesima da smanji probleme što je veoma bitno kod kritičnih spojeva. Koristeći slične materijale za test zavarivanje daje se osećaj za to kako će se materijal ponašati i odgovarati na parametre zavarivanja. Slično stezanju, test zavarivanje je dodatni korak u pripremi koja se isplati kasnije.

 

 

 
Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/

 

O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *