MASKE ZA ZAVARIVANJE

MASKE ZA ZAVARIVANJE
07/04/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Napredak u tehnologiji maski za zavarivanje doveo je do brojnih olakšica pri zavarivanju i postizanju većeg nivoa produktivnosti i sigurnosti zavarivača. Maske za zavarivanje su ključni deo sigurnosti i zaštite operatera pri izvođenju procesa zavarivanja. Postoji veliki broj opcija koje treba uzeti u razmatranje pri odabiru maske. Mnogi proizvođači nude različite tehnologije i rešenja koja ne samo da igraju ulogu u udobnosti i bezbednosti zavarivača već utiču i na produktivnost. Da bi izabrali odgovarajući nivo zaštite, operateri za zavarivanje treba da razmotre o sledećim stavkama: o postupku zavarivanja, obimu posla koji treba obaviti, potrebi da se izvrše alternativne aplikacije kao što su brušenje ili rezanje, da li se zavarivanje izvodi u zatvorenom ili otvorenom prostoru, i dr. Tehnologija maski za zavarivanje dostupna je u pasivnoj i automatskoj kategoriji. Pasivne maske za zavarivanje imaju tamno staklo koje se ne prilagođava i ne menja, a operateri za zavarivanje spuštaju masku na lice onda kada počne sam proces. Automatske maske pružaju veću jednostavnost i udobnost, naročito kod zavarivača koji imaju čestu potrebu za spuštanjem i podizanjem maske , jer senzori automatski reaguju na električni luk i staklo automatski zatamni. U ovoj kategoriji postoji opcija za fiksnu ili promenljivu nijansu zatamnjenja. Fiksna nijansa maske će potamneti u unapred podešenoj nijansi zatamnjenja i dobra je onda kada zavarivač ponavlja isti zavareni spoj, dok sa promenljivom nijansom rukovalac može da izabere nivo zatamnjenja, što je korisno onda kada se postupci zavarivanja razlikuju ili je pored zavarivanja potrebno rezanje i brušenje. Automatske maske za zavarivanje nude različire režime koji prilagođavaju nivoe zatamnjenja u zavisnosti da li se izvodi proces brušenja, rezanja ili zavarivanja. Na ovaj način povećava se fleksibilnost jer se omogućava korišćenje samo jedne maske. Nova tehnologija koja je dostupna na tržištu omogućava maske koje imaju funkciju za merenje vremena za zavarivanje. Prikupljanjem ovih informacija zavarivač i kompanija mogu da odrede koliko se vremena provodi na zavarivanje čime se može doći do informacija koje se koriste za izračunavanje nivoa efikasnosti i produktivnosti. Ova maska ima i funkciju prikaza digitalnog sata i nudi mogućnost operateru za podešavanja tajmera i alarma za praćenje dnevnih aktivnosti ili primanja obaveštenja o pauzama, satancima ili kraju radnog vremena. Za mnoge zavarivače, brušenje je veliki i dugotrajan proces koji je veoma često deo procesa zavarivanja. Novije maske za zavarivanje nude reži za brušenje koji se aktivira pritiskom na dugme. Ovime se povećava sigurnost i produktivnost jer nema potrebe za uklanjanjem maske i njenim prilagođavanjem. Mnogi operateri za zavarivanje nose maske i po pet, šest sati dnevno ili više gde dizajn maske i njena težina predstavljaju veoma bitan faktor koji takođe treba uzeti u razmatranje. Neki proizvođači nude jastučiće koji ublažavaju napor i osećaj neugodnosti. Treba imati na umu da težina maske za zavarivanje zavisi od dimenzije i veličine stakla na masci, tako da što je ono veće samim tim će biti i teži šlem.
Zablude o tehnologiji maski za zavarivanje
Uobičajena zabluda o automatskom potamnjivanju maski za zavarivanje je da ako se ne izazove funkcija automatskog zatamnjenja da dolazi do opekotina. Međutim, svaka maska za zavarivanje mora da poseduje sertifikat čime se obezbeđuje minimalna zaštita potrebna da bi se sprečile UV i IR opekotine čak i ako staklo ne potamni. Ovo štiti operatera za zavarivanje čak i ako se zatamnjenje ne aktivira. Druga zabluda je da veća brzina prebacivanja zatamnjivanja daje veću sigurnost maske za zavarivanje. Ovo se vraća na prethodnu tačku  Sve dok je maska za zavarivanje na licu operatera ona će ga štititi bez obzira na brzinu kojom ona potamnjuje. Veličina stakla je još jedan faktor koji ne utiče na kvalitet maske za zavarivanje. Nek izavarivači preferiraju veće vidno polje dok drugi teže ka manjem staklu koje smanjuje težinu kacige. Važno je razumeti da veličina stakla direktno utiče na težinu, ali da njena veličina ne određuje i kvalitet maske za zavarivanje. Umesto toga, treba napomenuti da se kvalitet maske za zavarivanje zasniva na kvalitetu stakla i drugim karakteristikama, uključujući elektriku i komponente same maske.

 

.

 

 Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/
O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *