Category Archives: Uncategorized

Category: Uncategorized

10 SAVETA ZA POBOLJŠANJE BEZBEDNOSTI PRILIKOM ZAVARIVANJA
Image 18/02/2016 Uncategorized Jelena

Najbolja praksa i oprema za bezbednost prilikom izvođenja procesa zavarivanja su univerzalno primenljivi. Prilikom izvođenja zavarivanja, izlaganje opasnostima je isto bez obzira da li su u pitanju velike ili male kompanije. U nastavku možete pronaći 10 saveta za poboljšanje sigurnosti zavarivanja, uključujući i smernice za poboljšanje produktivnosti. Pročitati priručnik: Operativni priručnik za zavarivače sadrži važne
Više informacija

PROBLEMI PRI IZVOĐENJU MIG PROCESA ZAVARIVANJA-PRE I POSLE
Image 18/02/2016 Uncategorized Jelena

Današnja oprema za MIG zavarivanje je postala toliko jednostavna za korišćenje da kada zavareni spoj ne ispade prema očekivanjima ili ako oprema počne da deluje drugačije, može da zbuni operatera i ostavi ga u potrazi za odgovorima. Ovaj članak sadrži savete kako da rešite problem koji iskrsne. Problemi sa opremom Često se u praksi srećemo
Više informacija

SAVETI ZA MAKSIMALNO POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI I SMANJENJE TROŠKOVA U RADIONICAMA
Image 18/02/2016 Uncategorized Jelena

Cilj svakog posla je da se završi u predviđenom roku, u okviru budzeta i sa najvećom efikasnosti. Poboljšanje produktivnosti, obezbeđivanje najboljeg kvaliteta i smanjenje troškova su važni faktori koji utiču na radionice u smislu konkuretnosti i pružanja najboljih usluga i proizvoda klijentima. Postoji više faktora koji utiču na težnju ka ovim ciljevima, ne misli se
Više informacija

SELCOV HARDVERSKI I SOFTVERSKI SISTEM ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKOG ZAVARIVANJA Weld@Net
Image 18/02/2016 Uncategorized Jelena

Savremeno industrijsko zavarivanje zahteva kompletnu i detaljnu kontrolu i upravljanje kako bi se obezbedila efikasnost i pouzdanost celokupnog proizvodnog ciklusa i omogućila pravilna evaluacija troškova zavarivanja i povraćaj uloženih investicija. Selco je koncipirao, dizajnirao i razvio Weld@Net platformu kao precizan odgovor na osnovne potrebe industrijskog zavarivanja. Weld@Net je kompletan sistem koji se sastoji od hardverskih i softverskih komponenata koji
Više informacija

MULTIPROCESNO ZAVARIVANJE ZA BROJNE IZAZOVE
Image 18/02/2016 Uncategorized Jelena

Napredak multiprocesnih uređaja za zavarivanje dodvodi do lakšeg postizanja kvalitetnih rezultata za različite procese zavarivanja čak i u teškim uslovima. U zavarivačkoj industriji kompanije uvek traže načine da stvore efikasniji rad i održavanje, a najbolji slučaj je povećanje profitabilnosti. Postoje mnogi uslovi koji igraju ulogu u postizanju pomenutih ciljeva, uključujući rokove, uslove kvaliteta, ograničenost prostora,
Više informacija

INDUKCIONO ZAGREVANJE MATERIJALA KAO DOBRO REŠENJE ZA SMANJENJE PRISUSTVA VODONIKA
Image 18/02/2016 Uncategorized Jelena

Prisustvo vodonika i pojava prslina koje se javljaju kao posledica su jedni od važnih pitanja koja se postavljaju pri izvođenju procesa zavarivanja. Pojava prslina izazvana prisustvom vodonika može dovesti do skupih popravki i prerada, kao i opasnih grešaka ako se pojavi u odgovornim konstrukcijama, samim tim je veoma važno preduzeti korake u kontrolisanju i smanjivanju
Više informacija

10 NAJČEŠĆIH GREŠAKA PRI IZVOĐENJU PROCESA ZAVARIVANJA I JEDNOSTAVNI NAČINI ZA NJIHOVO REŠAVANJE
Image 18/02/2016 Uncategorized Jelena

Sa toliko faktora koji utiču na prosec zavarivanja, neizbežna je pojava grešaka koja se javlja u većini operacija. Obratite pažnju na ovih 10 grešaka i preporuka za njihovo rešavanje. 1. Nepravilno skladištenje i rukovanje sa dodatnim materijalom Skladištenje dodatnih materijala na mestima koja su vlažna i izložena drugim zagađivačima (npr. prljavštini, ulju, masti) mogu imati
Više informacija

ZAVARIVANJE ALUMINIJUMA
Image 18/02/2016 Uncategorized Jelena

Bez obzira koja je svrha korišćenja aluminijuma, i dalje predstavlja jedan od zahtevnijih materijala za zavarivanje. Osnovni razlog je taj što nudi visoku čvrstoću i otpornost na koroziju čak i ako su u pitanju tanji delovi, što ga čini poželjnim u upotrebi onda gde je težina glavni uslov. Iako su svojstva aluminijuma mnogo pogodnija u
Više informacija

SAVETI ZA REL ZAVARIVANJE OBLOŽENOM ELEKTRODOM
Image 18/02/2016 Uncategorized Jelena

Obraćanje pažnje na pet osnovnih elemenata pri zavarivanju obloženom elektrodom-podešavanje struje, dužina luka, ugao elektrode, manipulacija elektrode i brzina zavarivanja mogu značajno poboljšati rezultate zavarivanja. Ovaj članak ima za cilj da u 5 koraka, uključujući i korisne fotografije prikaže kako da poboljšate svoju tehniku zavarivanja. Mnogim ljudima, posebno onima koji su novi u tome ili
Više informacija

SAVETI ZA POČETNIKE
Image 18/02/2016 Uncategorized Jelena

Učiti kako pravilno zavarivati ne predstavlja ni najmanje lak zadatak. Potrebno je veliko strpljenje, praksa i solidno osnovno znanje. Kompanije koje su se našle suočene sa obukom zavarivača-početnika važno je da im u početnom procesu obuke usade dobre navike. Na taj način može da se osigura da su ovi pojedinci pripremljeni za pravilno izvođenje zavarenih
Više informacija