IMPULSNI TIG ZA NERĐAJUĆI ČELIK

IMPULSNI TIG ZA NERĐAJUĆI ČELIK
27/02/2017 No Comments Uncategorized Jelena
Stav nekih zavarivača je da se nerđajući čelik deformiše ukoliko pogledate u njega pogrešno, iako je ovo preterivanje, nerđajući čelik dobro je poznato odražava nisku stopu provodljivosti koji izaziva ulaznu toplotu da ostaje lokalizovana, a dobro je poznato da lokalizovano zagrevanje i hlađenje dovodi do deformacija. Dodavanje više toplote dodatno otežava jer smanjuje sposobnost materijala da se odupre koroziji. Kada je u pitanju zavarivanje nerđajućeg čelika postoji veliki izazov u smanjenju prenosa toplote pri fuziji i optimizaciji izgleda metala šava. Iskusni zavarivači mogu da kontrolišu ove karakteristike u značajnoj meri podešavanjem dužine luka, dodatnog materijala i amperaže. Kako se istopljeni metal hladni, koristi višak za popunjavanje praznina čime se povećava skupljanje i podstiču deformacije.
Rezultati sprovedenih testova pokazuju da impulsnim TIG postupkom-pulsiranje između visoke maksimalne struje i niske pozadinske struje na frekvenciji od 100 do 500 impulsa u sekundi dobija sledeće:
  • – Smanjenje širina zavara i do 52%
  • – Povećanje penetracije i do 34%
  • – Smanjenje ulazne temperature i do 60%
  • – Povećanje brzine zavarivanja i do 35%
  • – Dobijanje boljeg kvaliteta zavarenog spoja

 

Da bi se efikasno poboljšala produktivnost i kvalitet, luk mora imati impuls na frekvencijama od 100 do 500 impulsa u sekundi. Potrebno je imati na umu da postizanje ovakvih frekvencija zahteva korišćenje invertorske tehnologije, jer konvencionalna tehnologija nema velike brzine prebacivanja i impuls nije veći od 20 impulsa u sekundi. Dok stvarna mehanička podešavanja impulsnih promenljivih mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvođača opreme, promenljive imaju tendenciju da budu slične na svim uređajima: pik struje, impulsna frekvencija, vreme pika i pozadinska struja.
Pik struje. Podešavanje kao kod konvencionalnog TIG uređaja imajući u vidu da je prosečna impulsna amperaža otrilike jednaka neimpulsnoj amperaži. Dozvolite sebi fleksibilnost kada koristite daljinsku kontrolu, dodati oko 20 ampera više od zahteva.
Impulsna frekvencija. Impulsna frekvencija je broj vremena u sekundi impulsa izvora za zavarivanje između pika i pozadinske amperaže. Start od 100 pa sve do 500 impulsa u sekundi, pronaći koja frekvencija daje najbolje rezultate za određenu primenu.
Vreme pika. Procenat svakog impulsnog ciklusa na piku struje. Start 40% vremena pika se pokazalo kao dobro.
Pozadinska struja. Minimalna amperaža. Navedena je kao procenat pika struje. Preporučena polazna tačka je 25% pika struje. Na primer, ako se podesi pik na 100 A i pozadinsku na 25%, pozadinska struja će biti 25%.
Dve varijable koje imaju najveći uticaj na konačni rezultat jesu: pik struje (maksimalna vrednost struje) i impulsna frekvencija. Povećanje pika povećava količinu toplote koja se unosi u zavareni spoj. Povećanje frekvencije sužava i koncentriše konus luka što zauzvrat povećava penetraciju i sužava rastopljeno metalno kupatilo bez povećanja ukupnog unosa toplote. Takođe je bitno napomenuti da frekvencija smanjuje uticaj širenja ZUT i obezbeđuje kontrolu nad istopljenim materijalom čime se dobija bolji kvalitet zavarenog spoja. Zavarivači takođe mogu ostvarivati preciznije zavarene spojeve, dok početnicima impulsni TIG pomaže da za manje vremena nauče proces zavarivanja.
Sa impulsnim TIG postupkom imate veliku verovatnoću za poboljšanjem rezultata jednostavnim podešavanjem fabričkih parametara za pulsiranje, poštovanje prethodnih smernica kao i standarda predstavlja najbolju praksu za zavarivanje nerđajućih čelika.

 

 

 

O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *