INDUKCIONO ZAGREVANJE MATERIJALA KAO DOBRO REŠENJE ZA SMANJENJE PRISUSTVA VODONIKA

INDUKCIONO ZAGREVANJE MATERIJALA KAO DOBRO REŠENJE ZA SMANJENJE PRISUSTVA VODONIKA
10/06/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Prisustvo vodonika i pojava prslina koje se javljaju kao posledica su jedni od važnih pitanja koja se postavljaju pri izvođenju procesa zavarivanja. Pojava prslina izazvana prisustvom vodonika može dovesti do skupih popravki i prerada, kao i opasnih grešaka ako se pojavi u odgovornim konstrukcijama, samim tim je veoma važno preduzeti korake u kontrolisanju i smanjivanju prisustva vodonika u procesu zavarivanja. Ovo se može postići korišćenjem dodatnih materijala koji imaju nizak sadržaj vodonika, predgrevanjem i dogrevanjem materijala kao i održavanje međuslojne temperature u odgovarajućim granicama.
Prisustvo vodonika u procesu zavarivanja može izazvati značajne probleme u pogledu kvaliteta i produktivnosti, uključujući i napone u osnovnom materijalu i metalu šava koji dovode do pojave prslina. Nekoliko faktora je potrebno za pojavu hladnih prslina: mikrostruktura osetljiva na pojavu prslina, prisustvo zaostalih napona i prisustvo vodonika.
Vodonik može da dospe u rastopljeni metal na nekoliko načina, najčešće je to tokom procesa zavarivanja u obliku vlage koja potiče iz atmosfere ili osnovnog materijala koji nije dobro pripremljen (zaostale masti, ulja, boje, premazi). Kao izvor vodonika mogu biti i dodatni materijali. Vodonik ima veću rastvorljivost u rastopljenom metalu šava nego u čvrstom metalu. U toku očvršćavanja postiže se zasićenje metala šava vodonikom. Jedan deo vodonika odlazi u okolnu atmosferu, dok se znatna količina vodonika transportuje difuzijom u zonu uticaja toplote (ZUT). Oblast neposredno uz rastopljeni metal šava (fusion line region) ima najveću brzinu hlađenja, što kod nekih metala može dovesti do pojave mikrostruktura osetljivih prema lomu (npr. martenzit). Kombinacija visokog sadržaja vodonika i krte mikrostrukture može da bude uzrok nastajanja prslina, koje se karakterišu relativno sporim rastom. Tipična prslina izazvana vodonikom prorasta jedno do dva zrna u zonu uticaja toplote. Do pojave vodonične krtosti u zavarenim spojevima često dolazi tokom eksploatacije. Vodonik koji difunduje u metal i izaziva vodoničnu krtost, često nastaje kao produkt korozionih reakcija, a može nastati i pri različitim postupcima obrade metala (nanošenje elektrolitičkih prevlaka, dekapiranje itd.).
Koristeći odgovarajuće termičke obrade u vidu predrevanja i naknadnog zagrevanja, odnosno dogrevanja su jedni od načina za smanjenje prisustva vodonika. Proces predgrevanja može smanjiti zaostalu vlagu iz osnovnog materijala i usporava brzinu hlađenja zavarenog spoja. Slično tome, podizanjem temperature nakon procesa zavarivanja može se uticati na smanjenje preostalog vodonika.
Predgrevanje kao i naknadno zagrevanje delova može predstavljati veliki izazov. Različite aplikacije zahtevaju različite unose toplote. Metoda indukcionog zagrevanja nudi fleksibilnost i brzo podešavanje uređaja koje može da zagreva ceo radni komad. Takođe je potrebno napomenuti da je indukciono zagrevanje pouzdana metoda koja može da obezbedi brže postizanje određene temperature od drugih metoda. Bitno je istaći da eliminiše troškove gasova, njegovo skladištenje, transport kao i rizik od otvorenog plamena. 
Millerov indukcioni sistem ProHeat™ može da se koristi sa prekrivačima sa gasnim hlađenjem, sa grejnim kablovima sa niskoprovodnom Miller tečnošću i pokretnim induktorom specijalno dizajniranog za zagrevanje pokretnih delova. Miller indukcioni sistem je pogodna za cevi velikog prečnika jer obezbeđuje ujednačenu toplotu oko njih i održava je, opseg radne temperature je od -30°C do +50°C.
Ključni faktor koji čini indukciono zagrevanje dobrom opcijom je kontrola. Operater kontroliše unos toplote i međuslojnu temperaturu kao i brzinu hlađenja čime se omogućava zadržavanje željenih mehaničkih osobina u ZUT-u i istovremeno smanjivanje prisutnog vodonika. Pravilno predgrevanje i dogrevanje nakon procesa zavarivanja kao i održavanje međuslojne temperature je ključni deo u održavanju niskog sadržaja vodonika. Indukciono zagrevanje nudi konzistentan i pouzdan način zagrevanja u mnogim aplikacijama koji može da uštedi vreme i novac.

 

 

Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/
O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *