MIG CONTINUUM™

MIG CONTINUUM™
27/04/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Miller Electric Mfg.Co. je proširio svoju ponudu na Continuum™-industrijski sistem za MIG zavarivanje sa dodatnim opcijama na samom izvoru napajanja, nove procese i programe, mogućnosti za upravljanje informacijama za poboljšanje performansi zavarivanja. Nova generacija aparata za zavarivanje povećava produktivnost kroz kvalitet šava, jednostavnost upotrebe i fleksibilnost sistema. Continuum sistem pruža izuzetne performanse luka koje se ogledaju u manjem rasprskavanju i kvalitetnijem šavu kako na tankim tako i na debelim materijalima.
Najnoviji dodatak ove ponude Continuum™ 350 daje 350 ampera na 100% radnog ciklusa, dok Continuum™ 500 generiše 500 ampera na 100% radnog ciklusa. Oba uređaja su dizajnirana za izuzetan start i stabilnost električnog luka kako bi operateri za zavarivanje različitih veština stvorili kvalitetne varove kako na tankim tako i na debelim materijalima. Continuum™ 350 i Continuum™ 500 imaju nove funkcije kao što je Versa-Pulse™ gde brzi, mali unos toplote i malog rasprskavanja rezultira bržim zavarivanjem i većoj produktivnosti za poluatomatsko i automatsko zavarivanje, obično se koristi na tanjim materijalima do 6 mm. Funkcija Accu-Pulse™ aplikacija omogućava poboljšano upravljanje i preciznu kontrolu luka, bolju penetraciju i manje rasprskavanje, čime se javlja ušteda materijala. Softwerska funkcija RMD™ predstavlja regulisano deponovanje materijala putem precizno kontrolisanog transfera kratkog spoja-metod detekcije kada će se kratki spoj prekinuti, a zatim ragovati na ove podatke menjajući jačinu struje. Ova funkcija omogućava veću penetraciju kod debljih materijala (6-8 mm) i zahteva znatno manji unos toplote čime se sprečavaju deformacije.
Potpuno novi dizajn izvora:
  • Pametan i moćni digitalni dizajn ima brz odziv potreban za dostavljanje najviših performansi zavarivanja, samim tim dajući bolje rezultate. Razvijen kao platforma koja treba da ispuni trenutne i buduće potrebe za integrisanim proširenjem kapaciteta. Sistem upravljanja zavarivačkih informacija Insight Core™ (standardni) i Insight Centerpoint™ (opciono)-poboljšanje procesa zavarivanja kroz povećanje produktivnosti, povećanja kvaliteta zavarenog spoja kao i upravljanja troškovima.
  • Potpuno novi dizajn dodavača žice:
  • Tru-Feed™ tehnologija omogućava precizne operacije dodavača čime se dobijaju stabilne performanse luka. Novi motor sa nižim nivoom inercije obezbeđuje brži odziv za najbolji start električnog luka koji počinje sa najmanjom količinom rasprskavanja. Izbalansiran pritisak pogona samog dodavača dovodi do konzistentnog dodavanja čime se dolazi do boljih performansi zavarivanja.
  • Prednosti Continuum™ sistema ogledaju se u intuitivnom korisničkom interfejsu koji ga čini jednostavnijim za korišćenje, jednostavan za podešavanje i prilagođavanje sa minimalnom obukom, mogućnost daljinskog povezivanja čime se podešavaju parametri zavarivanja sa bilo kog mesta na svetu preko interneta, jednostavno ažuriranje nadogradnje, konfiguracije podešavanje aparata….
    Zavarivačka inteligencija – poboljšanje operacija zavarivanja povećanjem produktivnosti, poboljšanjem kvaliteta šava i kontrolisanjem potrošnje sa Insight Core™ (standard) i Insight Centerpoint™ (opciono) sistemima za upravljanje informacija. Insight Core-pojednostavljen, podatak šava baziran na internet rešenju da prikuplja, brzo prenosi informacije na bilo koji uređaj na svetu. Insight Centerpoint™-napredna tehnologija realnog vremena daje povratne informacije čime se omogućava zavarivaču kontrola postupka zavarivanja čime se povećava kvalitet i efikasnost postupka.
  • Continuum™ sistem prihvatljivije kontrole i fleksibilnijeg sistema za korisnike, nudi kompanijama mogućnost zavarivanja u zahtevnim aplikacijama čime na taj način stiču konkurentsku prednost.

 

Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/

 

 

O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *