MILLEROVA ACCU-PULSE™IMPULSNA MIG TEHNOLOGIJA

MILLEROVA ACCU-PULSE™IMPULSNA MIG TEHNOLOGIJA
18/07/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Accu-Pulse™ na raspolaganju od strane multi MIG sistema Axcess® obezbeđuje bolju kontrolu istopljenog materijala, lakše prilagođavanje individualnim sklonostima operatera (proizvodnja kvalitetnih zavarenih spojeva za mnogo manje vremena i sa manje brušenja i dorade). Kao rezultat toga, procenjuje se poboljšana produktivnost 15 do 20% čime se obezbeđuje povratak uložene investicije u roku od godinu dana.
Brže zavarivanje
Veće stope deponovanja materijala
Smanjeno rasprskavanje i vreme potrebno za čišćenje
Minimalna distorzija
Fleksibilnost pri zavarivanju debljih ili tanjih materijala
Niže emisije dima
Sve pozicije zavarivanja
Savršena za zavarivanje bakra i aluminijumske bronze 
Cev izrađena od aluminijumske bronze u poređenju sa čelikom ima veću otpornost na habanje, bolju toplotnu provodljivost i bolju sposobnost na istezanje čime se smanjuje šansa za termički raspad i zajedno sa bakrom predstavlja izazov pri zavarivanju konvencionalnim Mig procesom (prenos u kratkom spoju i prenos u mlazu). Najteži deo pri zavarivanju bakra je držanje lokve čistom, čak i sa čistim osnovnim i dodatnim materijalom dolazi do formiranje karbida. Impulsni MIG rešava ovaj problem jer impulsna akcija podstiče stvaranje čiste lokve i istiskivanje karbida. Impulsni MIG stvara veoma čist zavareni spoj.
Jedna od prednosti zavarivanja impulsnim MIG-om jeste mogućnost zavarivanja u svim položajima, sa konvencionalnom tehnologijom nije potrebno dovođenje zavarenog spoja u poziciju ili koristiti sporiji ali hladniji režim za zavarivanje izvan pozicija. Kompleksna geometrija zavarivanja cevi zahteva zavarivanje izvan položaja, a većina procedura određuje vertikalno zavarivanje kako bi se osigurala dobra fuzija i sprečilo hladno nalepljivanje.
U poslednjih 5 godina, novija impulsna MIG tehnologija je razvijena za jednostavnu upotrebu. Accu-Pulse™ tehnologija pruža rukovaocima samo tri lako podesive kontrole: brzina dodavanja žice, dužina luka (Arc Adjust)
Accu-Pulse™ omogućava opereterima podešavanje dužine luka na onu vrednost koja zadovoljava njihove lične sklonosti, generalno u opsegu od 9.5 mm do 12.7 mm bez obzira na elektrode. Accu-Pulse™ proizvodi fokusiraniji luk tako da operateri imaju izuzetnu kontrolu nad istopljenim materijalom. Pored toga, kontrola luka omogućava operaterima da prilagode širinu luka (uske ili široke zone), dok je stara tehnologija primoravala operatere da se prilagođavaju, nova impulsna tehnologija se prilagođava individualnim željama operatera i drži ih u zoni udobnosti.
Nove tehnologije, kao što su Accu-Pulse™ nude sledeće prednosti:
Lakša modifikacija talasnih oblika
Poboljšana brzina deponovanja
Manji unos toplote
Smanjeno podsecanje
Bolja kontrola istopljenog materijala
Smanjena distorzija
Smanjeno rasprskavanje
Poboljšana stabilnost luka
Smanjeno navarivanje
Pored Vaših najkvalifikovanijih zavarivača Axcess® se koristi u poboljšanju performansi operatera,omogućava povećanje njihovih veština brže u odnosu na obuke koje se izvode na konvencionalnim uređajima. Axcess® daje više „alata“ za kontrolu luka, bolju kontrolu istopljenog materijala kao i jednostavnost upotrebe i obuke na uređajima.

 

 

 

Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/
O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *