OPREMA ZA ZAVARIVANJE I PLAZMA REZANJE

1. Miller – Oprema za zavarivanje (aparati za sve postupke zavarivanja, zavarivački agregati, uređaji za indukciono predgrevanje i odžarivanje, zaštitna oprema – rukavice, odela, naočare za zavarivanje, maske za zavarivanje – „fotogray“ sa filterom i obične)

https://www.millerwelds.com/

2. Selco – Oprema za plazma rezanje i sve postupke zavarivanja

http://www.selcoweld.com/

3. Sinco sald – Oprema za plazma rezanje, sve postupke zavarivanja, automati za zavarivanje,

pozicioneri i dr.

http://www.sincosald.it/

4. KÖKO – Oprema za elektrootporno zavarivanje zavrtanja i moždanika

http://www.koeco-gmbh.com/

5. HILBIG – Oprema za elektrootporno zavarivanje zavrtanja i moždanika

http://www.studs-for-welding.com/uns.html