OD OSNOVNIH DO NAPREDNIH: UTICAJ DODAVAČA ŽICE NA KVALITET I PRODUKTIVNOST

OD OSNOVNIH DO NAPREDNIH: UTICAJ DODAVAČA ŽICE NA KVALITET I PRODUKTIVNOST
19/01/2017 No Comments Uncategorized Jelena
Imati odgovarajući dodavač žice za određeni posao može da igra važnu ulogu u smanjenju nepotrebnih zastoja izazvanim lošim dodavanjem žice. Opcije uključuju osnovne, srednje i napredne dodavače. Posedovati odgovarajući dodavač žice je veoma važno, jer ne samo da se poboljšava kvalitet šava već se smanjuju troškovi, a povećava se produktivnost. Pravi dodavači žice osiguravaju da operateri  provode više vremena prilikom zavarivanja nego u rešavanju problema u vezi lošeg dodavanja žice koji neminovno dovode do neželjenih zastoja.
Prvi faktor koji se uzima u obzir prilikom izbora najboljeg dodavača žice je koliko često će operateri da ga koriste, dodavač žice mora biti dovoljno izdržljiv. Podjednako je važno da se uzme u obzir je vrsta i dužina pištolja za zavarivanje, vrsta i veličina žice koja se koristi.
Postoje tri glavne kategorije dodavača žice: osnovni, srednji i napredni.
Osnovni dodavači žice
Osnovni dodavači imaju jednu glavnu kontrolu-podešavanje brzine dodavanja žice i obično su ovakvi dodavači najisplativiji. Ne uključuju digitalne merače koji mere koliko žice prolazi kroz pištolj za zavarivanje ili prikazivanje tačne brzine dodavanja žice. Ovi dodavači takođe ne poseduju daljinsku kontrolu napona (za promenu napona operater mora doći do izvora). Generalno, osnovni dodavači koriste pogon na dva točkića koji radi dobro sa pištoljima za zavarivanje koji su dugi do 15 metara ili pogonom na četiri točkića koji rade sa pištoljima za zavarivanje dugim do 25 metara. Pošto imaju slabiju snagu motora, najpogodniji su za žice manjeg prečnika. Osnovni dodavači se ne koriste u zahtevanim aplikacijama koji se odnose na zavarivanje cevi, mostova ili kada se zahteva tačan napon/brzina dodavanja žice koji uglavnom poseduju srednji i napredni dodavači.
Srednji dodavači žice
Srednji dodavači obično imaju pogon na četiri točkića i dostupni su u nekoliko modela (sa jednim ili dva kalema žice). Ova četiri pogonska točkića mogu da guraju veću žicu za razliku od osnovnih  pogonskih sistema na dva točkića. Neki srednji dodavači mogu gurati žicu i prečnika do 3.2 mm. Srednji dodavači se mogu koristiti sa pištoljima za zavarivanje dužine do 25 metara, a obično imaju više naprednih funkcija. Većina modela uključuje digitalne merače koje omogućavaju operaterima za zavarivanje uvid u tačnu brzinu dodavanja žice i napon, a uključuje i funkciju koja im omogućava kontrolu napona na dodavaču. Ova kontrola napona može da povećava produktivnost tako što se operaterima dozvoljava podešavanje napona na dodavaču, a ne na izvoru. Ovi modeli obično imaju run-in kontrolu koja omogućava sporije dodavanje žice za ravnomerniji start luka.
Napredni dodavači žice
Napredni dodavači su idealni za zavarivanje gde se zahteva najviša kontrola nad startovanjem/zaustavljanjem i brzinom dodavanja žice. Ovi dodavači imaju poboljšane displeje koje dozvoljavaju operaterima precizan uvid u različita podešavanja. Današnji modeli imaju mogućnost prebacivanja između programa prilikom zavarivanja i zato su pogodni prilikom naprednih procesa za zavarivanje, kao na primer pri synergic impulsnom MIG zavarivanju gde napredni dodavač reguliše set parametara održavajući luk konstantnim bilo da se brzina dodavanja žice usporava ili ubrzava. Često napredni dodavači nude dvojni raspored koji omogućava operaterima za zavarivanje prebacivanje između dva različita seta zavarivačkih parametara. Oni takođe sadrže opcije koje omogućavaju izbor više programa. Ovo je idealno gde je potrebno zavarivanje različitih delova i gde operater za zavarivanje mora postaviti nekoliko različitih programa. Neke napredni dodavači imaju više memorije i programa za različite vrste materijala. Ove karakteristike omogućavaju podešavanje programa i kreiranje novih specifičnih za različite žice i materijale (jedan program za zavarivanje metalom punjenih žica, jedan za zavarivanje silicijum bronze, jedan za zavarivanje aluminijuma… ). Ovo podešavanje može biti sačuvano u dodavaču i pozvati ga u različito vreme u zavisnosti od potrebe. Ova funkcija omogućava operaterima za zavarivanje pokretanje više programa i lako podešavanje, a takođe ubrzava vreme podešavanja čime se na kraju utiče na povećanje produktivnosti. Napredni dodavači imaju mogućnost zaključavanja programa, postavljanje granica i opsega čime se pomaže operateru za lakše kretanje kroz programe.  Pored toga često imaju funkcije kojima se obezbeđuje dobra pokrivenost gasa i smanjenje rizika od poroznosti na početku vara.
Korišćenjem odgovarajućeg dodavača žice, operateri za zavarivanje mogu da smanje nepotrebne zastoje izazvane rešavanjem problema nepravilnog dodavanja ili pitanja kvaliteta koji mogu da zahtevaju popravke. Ukoliko ste u nedoumici prilikom izbora dodavača, obratite se proizvođaču ili distributerima opreme za zavarivanje.

 

 

O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *