PLAZMA REZANJE

PLAZMA REZANJE
15/04/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Izrada različitih delova i konstrukcija podrazumeva rezanje metalnih materijala. Sa novim tehnološkim dostignućima, rezanje plazmom je postao pristupan način za rezanje materijala. Plazma rezanje obezbeđuje određene prednosti u odnosu na druge metode, jer predstavlja brži i lakši način rezanja u odnosu na makaze i testere. Rezanje plazmom je čistiji i brži proces, dobija se uža širina reza, manji unos toplote čime se sprečavaju okolna područja deformacije i oštećenja. Plazma rezanje je takođe jeftiniji i prikladniji način rezanja jer se vazduh koristi za većinu aplikacija. Rezanje plazmom može uspešno da se izvede na različitim materijalima-od tankog aluminijuma do ugljeničnog i nerđajućeg čelika debljine nekoliko centimetara u zavisnosti od snage uređaja. Za jednostavno podešavanje uređaja potrebno je povezati jedinicu za plazma rezanje sa izvorom komprimovanog vazduha koji je dostupan u boci ili u vidu malog vazdušnog kompresora. Većina jedinica za plazma rezanje ima svoj regulator za održavanje odgovarajućeg vazdušnog protoka. Da bi se postavila odgovarajuća amperaža, potrebno je napraviti nekoliko probnih rezova sa visokom amperažom, zatim je postepeno smanjivati u zavisnosti od potreba. Ukoliko je pravilna brzina rezanja proizvešće se veoma čist rez bez ili sa sasvim malim krivljenjima materijala. Kako bi počeli sa rezanjem materijala potrebno je postaviti pištolj za rezanje što je moguće bliže rubu osnovnog materijala. Pritisnite prekidač za pokretanje vazduha, luk će se u tom trenutku aktivirati i može da se počne sa rezanjem. Kada rezanje počne, pomerati gorionik lagano preko materijala, održavati udaljenost pištolja između 1,5 do 3 mm od radnog komada. Podesiti odgovarajuću brzinu rezanja, tako da se varnice pojavljuju sa dna materijala. Treba da budete u mogućnosti kako bi videli područje rada, a luk treba da bude usmeren ka dole prema radnom komadu. Ako varnice nisu vidljive, znači da niste ušli u materijal. Ovo može da bude posledica nekoliko faktora: neodgovarajuća klešta za masu, brzina rezanja je prevelika, nemate odgovarajuću amperažu, ili je plazma pištolj usmeren pod neodgovarajućim uglom. Pri kraju reza, ugao gorionika treba postaviti blago ka spoljnoj ivici radnog komada i pustiti da se u potpunosti završi rez. Nakon prestanka rezanja, gorionik i potrošne delove treba pustiti da se ohlade i rezanje može odmah da se nastavi. Izlazna snaga uređaja potrebna za rezanje prvenstveno zavisi od vrste i debljine materijala koja se reže. Debljina materijala određeđuje veličinu otvora mlaznice, kao i vrstu i količinu gasa ili vazduha potebnog za rezanje. U zavisnosti od materijala koji planirate da režete zavisiće i same performanse uređaja. Brzina rezanja i kapacitet, određuju vrstu i debljinu materijala za rezanje kao i željenu brzinu rezanja. Potrebno je uporediti vaše potrebe sa kapacitetom i brzinom rezanja uređaja koji razmatrate. Težina i veličina uređaja mogu biti izuzetno važni faktori koje treba razmotriti prilikom kupovine plazma aparata, pogotovo ako postoji potreba za terenskim uslovima. Kao i kod svih industrijskih proizvoda pročitajte sigurnosne procedure koje treba biti pažljivo praćene. Budite svesni potencijalnih opasnosti koji prate proces-visoki napon i temperatura, isparenja, zračenje, rastopljeni metal. Potrebno je nositi odgovarajuću zaštitu u vidu odeće i maske za zavarivanje sa odgovarajućim staklima.

 

 

Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/

 

O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *