Potrošni materijal za zavarivanje velikim jačinama struje

Potrošni materijal za zavarivanje velikim jačinama struje
10/02/2017 No Comments Uncategorized Jelena
Naredni članak sadrži nekoliko saveta koji smanjuju zastoje, troškove, rizik i povećavaju kvalitet u zahtevnim i teškim zavarivačkim aplikacijama. Uz pomoć saveta, zavarivač može da produži životni vek potrošnih komponenti. Zavarivanje je težak i zahtevan posao koji zahteva isto takvu opremu, a posebno ukoliko je u pitanju zavarivanje pri velikoj amperaži. Pri zavarivanju gde se prelazi 300 ampera potrebno je koristiti kvalitetan potrošni materijal koji može da izdrži veliku reflektovanu toplotu iz električnog luka. Takve aplikacije su posebno česte u industriji, kao na primer proizvodnja teške opreme gde su debljine materijala veće i zahtevaju veće amperaže kako bi se stvorio odgovarajući kvalitet vara. U automobilskoj industriji gde je prisutno robotsko zavarivanje amperaže takođe mogu biti veoma visoke.
Odgovarajući potrošni materijal može da pomogne pri zavarivanju visoko amperažom na nekoliko načina:
  • -Smanjenje zastoja sprečavanjem propusta pri izvođenju zavarivanja
  • -Smanjenje čestog menjanja rezervnih delova i potrošnog materijala
  • -Smanjenje problema u vidu kvaliteta koji zahtevaju prepravke i ponovno zavarivanje
  • -Smanjenje rizika od oštećenja gorionika izazvanog prevelikim zagrevanjem
Ključ je u poznavanju faktora koji negativno utiču na potrošni materijal, način da se produži radni vek ovih komponenti i koje su opcije na raspolaganju za datu primenu. Za aplikacije koje zahtevaju visoku amperažu potrošni materijal za teške uslove rada je obično dobar izbor. Ovaj potrošni materijal ima veću masu od standardnog potrošnog materijala, omogućavajući bolju otpornost na toplotu za duži vremenski period. Potrošni materijal dolazi u različitoj veličini i izrađen od različitog materijala. Mlaznice za teške uslove rada su dostupni od bakra ili hrom cirkonijuma. Šobe su obično dostupne od mesinga i bakra. Mesing ima tendenciju veće otpornosti na rasprskavanje , međutim ove šobe se brže unište u odnosu na šobe od bakra kada dođu u dodir za metalnim kupatilom. Mehanička oštećenja na vrhu mlaznice su neizbežna u bilo kojoj zavarivačkoj aplikaciji usled stalnog trenja žice za zavarivanje. Pri impulsnom režimu kod visoko amperažnog zavarivanja habanje takođe može biti problem. Impulsni programi za zavarivanje imaju jedinstven oblik talasa koji izaziva izvor da se kreće između niskih pozadinskih struja i visokih pikova što se naročito odražava na habanje potrošnog materijala. Promena mlaznica i šoba pre nego što se previše oštete može da spreči gubitak provodljivosti, progorevanja i prekomernog rasprskavanja što rezultira lošim kvalitetom vara, preradom i zastojima. Zavarivači mogu da iskoriste vreme tokom rutinskih pauza u proizvodnji za zamenu potrošnog materijala u cilju povećanja efikasnosti. Zvučne veze između potrošnog materijala su od ključne važnosti u bilo kom procesu zavarivanja, pogotovo u visoko amperskim aplikacijama jer pomaže u smanjivanju toplotne otpornosti i obezbeđuje jaku električnu provodljivost.
Cilj je da se izabere kvalitetan potrošni materijal u cilju smanjenja troškova i povećanja uštede čestom zamenom.

 

 

 

 

O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *