PRAVILAN IZBOR MIG PIŠTOLJA ZA ZAVARIVANJE

PRAVILAN IZBOR MIG PIŠTOLJA ZA ZAVARIVANJE
25/04/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Svi pištolji za zavarivanje nisu kreirani na isti način i zahtevaju pažljivo razmatranje pri pravilnom odabiru. Izbor MIG pištolja (gorionika) za zavarivanje treba da se izvede sa istom pažnjom kao i izbor samog izvora. Pištolj kao deo sistema od ključnog je značaja za kvalitet samog zavarenog spoja kao i za produktivnost operatera. Ovaj članak sadrži glavne smernice pri odabiru odgovarajućeg gorionika. Tipovi i varijante MIG pištolja za zavarivanje prevazilaze osnovnu podelu na vazdušno i vodeno hlađene modele.
Vazdušno hlađeni pištolj: Vazdušno hlađeni pištolji koriste vazduh i zaštitne gasove za rasipanje viška toplote. Kabl za napajanje na vazdušno hlađenom pištolju sadrži više bakra nego vodeno hlađeni pištolj, čime se sprečava topljenje i sagorevanje kabla. Kao rezultat, vazdušno hlađeni pištolji su mnogo teži i mnogo manje fleksibilniji za poređenje sa vodeno hlađenim pištoljima. Vodeno hlađeni sistemi su međutim jeftiniji jer ne zahtevaju nezavisni sistem hlađenja i dodatna creva. Jednostavniji dizajn čini ih lakšim za rad, montiranje i održavanje. Dostupni su u širokom opsegu ampera, između 150 i 600 ampera.
Vodeno hlađeni pištolj: Sistemi pištolja sa vodenim hlađenjem zahtevaju sistem hladnjaka , međutim kablovi su lakši i fleksibilniji od vazdušno hlađenih pištolja jer sadrže manje bakra. Obično su dostupni u opsegu od 300 do 600 ampera.
Push-Pull pištolj: Mogu biti dostupni i kao vazdušno i kao vodeno hlađeni pištolji koji su naročiti pogodni kada je u pitanju zavarivanje aluminijuma, mali prečnici nerđajućeg čelika, silicijum-bronze. Push-Pull pištolji su odlična opcija kada se zavarivanje izvodi daleko od izvora napajanja (neki pištolji mogu da rade na udaljenosti većoj i od 50 m, mada su najčešća od 4,5 do 10 m), iako to nije uvek idealno rešenje korisno je kada postoji problem pristupačnosti. Push-Pull sistemi imaju potisni motor koji radi u sprezi sa motorom koji se nalazi na pištolju i omogućava dodavanje žice sa minimalnim otporom.
Pištolj sa kalemom: Pištolj sa kalemom je pogodan za dodavanje mekših i žica manjeg prečnika. Ova vrsta pištolja je posebno korisna pri zavarivanju aluminijuma, a glavna prednost ovog modela ogleda se u njegovoj fleksibilnosti.
Najvažnije činjenice pri izboru MIG pištolja za zavarivanje
Primena. Bez obzira da li izaberete vadušni ili vodeno hlađeni MIG pištolj svaki je u opsegu od oko 600 ampera. MIG impulsno zavarivanje se uglavnom oslanja na vodeno hlađene pištolje visoke amperaže koje rade veće prečnike žica. Onda kada se koristi žica manjeg prečnika obično se upotrebljavaju vazdušno hlađeni pištolji. Kompanije koje koriste helijum kao zaštitni gas imaju tendenciju ka vodeno hlađenim pištoljima,  jer je helijum topliji od ostalih gasnih mešavina. U principu, kod vodeno hlađenih pištolja potrošni materijal traje duže , samim tim je veća ušteda i manji zastoji prilikom zamene potrošnog materijala. Isto tako treba voditi računa da li se zavarivanje izvodi u radioničkim ili terenskim uslovima. Vazdušno hlađeni pištolji su praktičniji za terenske uslove jer ne zahtevaju dodatne delove kao vodeno hlađeni.
Kao što je ranije pomenuto, kada je u pitanju zavarivanje mekšom žicom kao što je aluminijum, silicijum-bronza i punjena žica, Push-Pull pišolj će obezbediti veću podršku prilikom sprečavanje problema dodavanja žice.
Amperaža/Intermitenca. Jedna od najčešćih grešaka prilikom izbora pištolja jeste suviše nizak ili visok radni ciklus. Pištolji od 600 ampera će imati primenu u skoro svakoj aplikaciji ali i dodatnu veličinu, težinu i trošak, zamor operatera, pa se postavlja pitanje potrebe za 600 amperskim pištoljem za zavarivanje. Pištolj od 150-200 ampera koštaće manje, biće lakši za operatera, ali neće biti pogodan za obimna zavarivanja kada se zahteva korišćenje pištolja od 300-400 ampera. Ukoliko naredni posao zahteva zavarivanje na većoj amperaži, u svakom slučaju se javlja potreba za kupovinom pištolja veće amperaže. Ovo predstavlja delikatan balans i sa oštrim pogledom na određene zahteve, na osnovu prosečne amperaže i vremena električnog luka može se odrediti koji pištolj će odgovarati vašim potrebama.
Troškovi. Sistemi sa vodenim hlađenjem nude veće troškove implementacije zbog dodatnih komponenti koji su skloni radnim opasnostima, što znači da ima više delova i komponenti koje mogu biti skloni zastojima. Sa druge strane, kao što je prethodno navedeno, potrošni materijal kod vodeno hlađenih pištolja traje duže. Push-Pull pištolji za zavarivanje su idealni kada se koristi mekša žica za zavarivanje i pružaju bolje performanse i produktivnost nego kada je u pitanju zavarivanje samo sa Push sistemom. Ovi pištolji treba da budu spojeni sa odgovarajućim dodavačima žice i uređajima za zavarivanje čime se potencijalno povećavaju troškovi implementacije.
Komponente/Potrošni materijal. Sistem za zavarivanje je jak onoliko koliko je jaka njegov najslabiji deo. Evo nekoliko detalja oko kojih treba obratiti pažnju  pri izboru MIG pištolja za zavarivanje:
Teško, čvrsto pinsko napajanje je dizajnirano tako da je čvrsto povezano, čime se sprečavaju problemi u vidu električnog otpora, pregrevanja, curenja gasa i loše provodljivosti. Isto tako, potrebno je izabrati pištolj sa više opcija, koji može odgovarati većem broju dodavača jer omogućava standardizaciju jednog tipa pitolja i potrošnog materijala čime se smanjuju troškovi opreme, minimizira inventar i pojednostavljuje postupak.
Obloga. Postoje tri ključna faktora kada su u pitanju obloge: potrebno je proveriti da li postoji dobro zaptivanje gasa i/ili čvrta veza O prstena na poleđini obloge koja sprečava curenje gasa, izabrati obloge koje su izdržljive kako bi se sprečio dodatni gubitak gasa i one koje odgovaraju potrebnim prečnicima žice. Isto tako, treba tražiti obloge koje je lako ukloniti i zameniti kako bi se smanjilo veme zastoja. Push-Pull pištolji za zavarivanje koriste jedinstvene obloge napravljene specijalno za ovaj tip pištolja za zavarivanje koji je obično napravljen od teflona ili vrste plastike.
Kabl za napajanje. Kabl za napajanje koji je previše lagan za vašu primenu, može dovesti do toga da se pištolj pregreva, a samim tim i do lošeg zavarivanja. Kabl koji je suviše veliki, može da bude glomazan i dovodi do pretrpanosti radionice. Najbolji način je da koristite najmanji i najkraći mogući kabl koji ne ograničava proces zavarivanja; manji kablovi smanjuju zamor rukovaoca, minimiziraju nered, sprečavaju prekomerno namotavanje koje može dovesti do lošeg dodavanja žice.
Okidači. Okidači su jedini pokretni deo pištolja koji mogu da propadnu zbog kretanja. Potražite jake, pouzdane okidače koji se lako upotrebljavaju i prilikom lake zamene komponenti smanjuju vreme zastoja. Isto tako, izaberiti pištolj koji Vam daje najpogodnije opcije okidača – standardni, sa mogućnošću zaključavanja, sa dvostrukim povlačenjem…su dostupni kod većine proizvođača. Ove opcije omogućavaju vašim operaterima lako podešavanje čime se povećava produktivnost tako što čini zavarivanje udobnijim.
Vrat i drška pištolja. MIG pištolji su dostupni sa fiksnimm, rotirajućim i fleksibilnim vratovima različitih dužina i uglova kako bi obezbedili fleksibilnost kada je u pitanju zavarivanje u skučenom prostoru i različitim pozicijama. Rotirajući vratovi omogućavaju zavarivanje udobnijim kada je u pitanju zavarivanje u nepristupančim mestima bez promene drške pištolja i gubljenja kvaliteta postupka. Fleksibilni vratovi imaju mogućnost lakog podešavanja kako bi se uklopili u različite pozicije čime se štedi vreme i novac koji bi se utrošio za njegovu zamenu koja odgovara datoj aplikaciji. Isto tako, treba izabrati dršku koja ima dobru zaštitu (tvrda plastika ili metal) kako bi se zaštitio od oštećenja, ali da bude lagana i udobna i da može zadovoljiti potrebe amperaže/intermitence. Slično kao i kabl za napajanje manja drška olakšava zavarivanje, takođe mogućnost hlađenja može smanjiti toplotu čime se povećava udobnost i produktivnost.
Potrošni materijal. Jeftiniji potrošni materijal ne znači uvek uštedu u troškovima, na kraju krajeva dobijate ono što i plaćate. Izborom potrošnog materijala na osnovu trajanja umesto cene, možete smanjiti troškove potrošnog materijala jer trajniji potrošni materijal povećava produktivnost i smanjuje zastoje. Takođe, važno je da za zahtevne konstrukcije mlaznice pružaju dobru provodljivost i pokrivenost gasa kako bi se osigurali dobar start luka, manje rasprskavanje, manje čišćenje.
Pažljivo razmatranje procesa zavarivanja, performansi/udobnosti pokazaće Vam koji je pištolj za zavarivanje najbolji za Vas.

 

 

 

 

Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/
O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *