PROBLEMI PRI IZVOĐENJU MIG PROCESA ZAVARIVANJA-PRE I POSLE

PROBLEMI PRI IZVOĐENJU MIG PROCESA ZAVARIVANJA-PRE I POSLE
08/07/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Današnja oprema za MIG zavarivanje je postala toliko jednostavna za korišćenje da kada zavareni spoj ne ispade prema očekivanjima ili ako oprema počne da deluje drugačije, može da zbuni operatera i ostavi ga u potrazi za odgovorima. Ovaj članak sadrži savete kako da rešite problem koji iskrsne.
Problemi sa opremom
Često se u praksi srećemo sa zavarivačem koji dobro zavaruje, a onda iznenada počne da ima problema sa stabilnosti luka, progorevanju materijala ili poroznosti u zavarenom spoju. U slučaju da dođe do ove situacije, potrebno je promeniti žicu ili zaštitni gas, novi kalem žice ili nova boca gasa treba da budu provereni
Zaštitni gas
Uverite se da koristite odgovarajući zaštitni gas. Kada je u pitanju zavarivanje čelika preporučuje se mešavina od 75% Ar i 25% CO2 a ako slučajno koristite 100% Ar pri zavarivanju čelika, zavareni spoj će imati nisku penetraciju i proizvešće prekomerno rasprskavanje. Slično tome, ako se umesto preporuke od 100% Ar za zavarivanje aluminijuma koristi mešavina od 75% Ar i 25% CO2 zavareni spoj će pocrneti, a na površini šava će se formirati male „kuglice“. Zaštitni gas štiti metalno kupatilo od okolne atmosfere koja bi inače kontaminirala šav. Naredna slika prikazuje kako nedostatak gasa može izazvati poroznost u šavu.

                                                      slika 1

Slika 1: Nedostatak zaštitnog gasa koji je lako prepoznati po poroznosti na licu i unutrašnjosti šava

Dodatni materijal
Izloženi vlagom iz vazduha ili ukoliko se žica za zavarivanje ne iskoristi za predviđeni period može da se razvije jedan sloj oksida. Ako se problemi dodavanja žice ili nestabilnosti luka javljaju nakon promene žice, potrebno je da se proveri kalem (da li je žica u dobrom stanju). Ako ne planirate da koristite kalem žice odmah, potrebno je da ga ostavite zapakovanog u suvom okruženju. Pitanja dodavanja žice takođa mogu da utiču na performanse: dobri zavareni spojevi zahtevaju dosledno dodavanje žice.
Pogonski točkići za dodavanje žice
Pogonski točkići su dizajnirani za glatko dodavanje žice od kalema do pištolja za zavarivanje. Međutim, ako se točkići podese čvrsto ne samo da će se žica deformisati, već će početi i grubo dodavanje žice što može dovesti do nestabilnosti luka kao i progorevanja materijala, dok premali napon može dovesti do klizanja žice. Potrebno je da pratite upustva iz priručnika proizvođača opreme.
Povezivanje
Spoticanje luka može doći ako postoji loša veza između radnog komada ili radnog stola i izlaza uređaja za zavarivanje. Proveriti da li su kleme u dobrom stanju kao i da li su kablovi ostvarili dobar kontakt. Izbrusiti deo od rđe i boje i osigurati da su kleme povezane što je bliže radnom komadu.
Napon i brzina dodavanja žice
Svi proizvođači opreme za zavarivanje razvijaju MIG aparate kojima se pojednostavljuje podešavanje parametara sa automatskim funkcijama gde se omogućava korisnicima da podese prečnik žice i debljinu materijala čime se automatski podešava struja i napon za postizanje optimalnih rezultata za zavarivanje. Pored toga, većina komercijalno dostupnih MIG uređaja za zavarivanje isporučuje se sa parametarskim graficima koji preciziraju odgovarajuća podešavanja napona i amperaže za optimalne performanse zavarivanja.
Ručno podešavanje je i dalje dostupno za šire primene, ali se preporučuje upotreba karti sa parametrima koje su obično dostupne za preuimanje sa sajtova proizvođača.
Kod ručnog podešavanja parametara, evo na šta da obratite pažnju:
                              3 2

 

Slika 2 i 3: Previsoka volzaža odgovorna je za slabu kontrolu luka, nedoslednu penetraciju i turbulentno metalno kupatilo sa nedoslednim prodiranjem u osnovni materijal

4

Slika 4: Preniska voltaža dovodi do lošeg starta luka, kontrole i penetracije. Takođe uzrokuje preveliko rasprskavanje, konveksan profil šava

5

Slika 5: Brzina dodavanja žice neodgovarajuća/Previsoka amperaža (u zavisnosti od uređaja koji koristite) može da izazove loš start luka i dovesti do preširokog šava, pregorevanja materijala i izobličenja

6.

Slika 6: Brzina dodavanja žice neodgovarajuća/Preniska amperaža (u zavisnosti od uređaja koji koristite) često dovodi do uske, konveksnog šava i nedovoljno stapanje

Zavarivači
Operateri za zavarivanje direktno utiču na brzinu kretanja i ugao MIG pištolja za zavarivanje, tako da mogu uticati na rezultate sa varijacijama u njihovim pojedinačnim tehnikama
Brzina zavarivanja
Prevelika brzina zavarivanja može dovesti do nedovoljnog prodiranja jer luk ne ostaje na jednom mestu dovoljno dugo da se izgradi dovoljno toplote. Ovo rezultira uskim, konveksnim šavom sa slabim stapanjem.
                               8 7

Slika 7 i 8: Nedovoljna penetracija i uzak konveksni šav je uzrok prevelike brzine zavarivanja

Suviše sporo zavarivanje može da proizvede zavareni spoj sa prekomernim unosom toplote što dovodi do toplotne distorzije i mogućeg progorevanja. U većini slučajeva pravilna brzina zavarivanja je ona kada je luk na vodećoj ivici rastopljenog metala.

                   10 9

Slika 9 i 10: Sporo zavarivanje uvodi previše toplote u zavareni spoj što dovodi do preterabo širokog šava i loše penetracije. Kod tanjih materijala može izazvati progorevanje

Ugao pištolja za zavarivanje
Kod opšte nestabilnosti luka (preveliko rasprskavanje i manja penetracija) potrebno je proveriti ugao pištolja za zavarivanje. Normalni uslovi za zavarivanje u svim položajima jesu pri uglovima od 5°C do 15°C za dobru kontrolu rastopljenog materijala. Preveliki ugao pištolja za zavarivanje može izazvati ograničenu penetraciju i može dovesti do loše pokrivenosti gasom.
Praksa, praksa, praksa
Sa praksom i dobrom tehnikom mnogi zavarivači doći će do tačke gde će im njihova tehnika i oprema za zavarivanje omogućiti da napravite savršeni zavareni spoj. Dok to ne dođe, dobro poznavanje koraka za rešavanje problema može pomoći operaterima u ispravljanju grešaka.

 

 

Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/
O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *