REALNI TROŠKOVI ZAVARENIH SPOJEVA U KOJIMA SU PRISUTNE GREŠKE

REALNI TROŠKOVI ZAVARENIH SPOJEVA U KOJIMA SU PRISUTNE GREŠKE
06/04/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Cilj procesa zavarivanja je da stvori kvalitetne proizvode za krajnje korisnike kao i da upravlja troškovima proizvodnje i održavanja željenog nivoa produktivnosti. Prisutne greške u zavarenim spojevima mogu imati negativan uticaj što dovodi do gubitka prihoda kao i potencijalnih problema u vidu bezbednosti. Otkrivanje ovih problema u ranoj fazi procesa zavarivanja od vitalnog je značaja. Proizvodnja kvalitetnih delova, održavanje visokog nivoa produktivnosti i traženje načina za smanjenje troškova su ključni faktori za upravljanje uspešnim zavarivanjem. Zavareni spojevi koji odstupaju od zahtevanog nivoa kvaliteta mogu da ugroze svaki od ovih ciljeva, a u zavisnosti od obima zavarivanja kao i primene odgovarajuće konstrukcije posledice mogu biti dalekosežne.  Treba uzeti nekoliko pitanja u razmatranje:
Da li su delovi koji se zavaruju složeni i više podložni pojavi grešaka?
Da li jednostavna vizuelna kontrola može potvrditi da su svi zavareni spojevi na odgovarajućem mestu na konstrukciji?
Koliku odgovornost je kompanija spremna da preuzme ukoliko se ispostavi da vizuelna kontrola nije tačna?
Kolike su dugoročne posledice ako se ispostavi da je deo neodgovarajući za krajnjeg kosrisnika?
U nekim slučajevima, zavareni spojevi u kojima su prisutni defekti mogu značajno ugrožavati bezbednost, a ponekad čak i dovesti do ozbiljnih povreda. Ukoliko se u ranoj fazi identifikuju propusti, rešavanje problema košta kompaniju znatno manje. Onda kada sve ispravno funkcioniše u procesu zavarivanja, troškovi se mogu podeliti na sledeći način:
  • Rad: 85%
  • Dodatni materijal: 6%
  • Osnovni materijal: 4%
  • Zaštitni gas: 3%
  • Električna energija: 2%

 

Međutim, ako je nepravilan zavareni spoj neotkriven ovi troškovi mogu ekalirati u svakoj fazi operacije zavarivanja.
I faza
Na samom početku procesa zavarivanja identifikacija neispravnog šava je idealan scenario, jer je jednostavniji pregled i ispravljanje problema u ovoj fazi nego onda kada se zahteva uklanjanje vara, njegova dorada što dovodi do troškova koji su veći i dva do tri puta od originalne izrade.
II faza
Zavareni spojevi sa prisutnim greškama koji su nakon farbanja identifikovani kompaniju će koštati znatno više zbog uklanjanje boje, vraćanje na originalan šav i završetak prethodnih koraka u procesu zavarivanja.
III faza
Ako kompanija utvrdi nepravilne zavarene spojeve u fazi montaže to će zahtevati rastavljanje dela, uklanjanje boje, vraćanje u prvobitno stanje, odnosno potpuno nova proizvodnja dela. Pokretanjem celokupnog procesa zavarivanja, troškovi nastavljaju da eskaliraju kako zbog rada tako i zbog samog zastoja.
IV faza
Ukoliko distributer identifikuje nepravilan zavareni spoj, kompanija snosi troškove za isporučivanje novog dela. Dovođenje mobilne jedinice za zavarivanje i popravku od stručnog lica može biti skupa opcija. Ako krajnji korisnik detektuje problem na gotovom proizvodu , osim uklanjanja i zamene dela, reputacija same kompanije može biti dovedena u pitanje, dok u nekim slučajevima može doći do gubtka ugovorenog posla.
V faza
Povrede ljudi su najznačajnija posledica propusta u zavarivanju i ona daleko prevazilazi finansijske posledice koje kompanija može da doživi kao rezultat. Negativna i trajna oštećenja ugleda kompanije mogu da dovedu do gubitka budućeg posla i profita. Opet, ovi efekti su uvek sekundarni u odnosu na katastrofalni događaj prvobitno naveden.
Za neke kompanije, kontrola kvaliteta može biti dovoljna u zaštiti od nepravilnih zavarenih spojeva. Napredni sistemi zavarivanja su jedna od opcija za osiguranje troškova rada kod koplikovanijih i složenih delova koji se zavaruju. Ovi sistemi elektronski prikupljaju podatke o procesu zavarivanja kako bi pomogli kompanijama u cilju poboljšanja kvaliteta i nivoa produktivnosti u samom radu. Među ostalim funkcijama, oni takođe pružaju povratne informacije operaterima za zavarivanje u cilju sprečavanja grešaka u zavarenim spojevima. Korišćenje human-machine interface (HMI) vode zavarivača kroz ispravan redosled zavarivanja. Zavarivač mora da završi svaki šav ispravno pre nego što pređe na sledeći. Napredni sistemi za zavarivanje prate rezultate procesa kako bi osigurali da operater izvodi zavarivanje u okviru odgovarajućih parametara, a sve u cilju dobijanja kvalitetnog zavarenog spoja. Ovi sistemi omogućavaju praćenje više faktora: struja i napon, protok gasa, brzinu dodavanja žice, trajanje procesa zavarivanja… Firme mogu programirati napredne informacione sisteme za oglašavanje ukoliko je operater za zavarivanje izvan okvira odgovarajućih parametara koji definišu kvalitetan zavareni spoj, odnosno ukoliko zavarivač zavaruje izvan praga prihvatljivosti. Sistem može da obezbedi jednostavno upozorenje ili da onemogući rad pištolja za zavarivanje sve dok nadležno osoblje ne bude u stanju da identifikuje problem i ponudi rešenje. Praćenjem vara, kompaniju koja je odlučila da investira u napredni sistem za zavarivanje, sprečava od gubitka produktivnosti, neuspeha u vidu kvaliteta konstrukcije, narušavanje ugleda kompanije…
Kada kompanije vide dugoročnu korist i uštedu u ovim sistemima to onda ima dobrog poslovnog smisla.

 

 

Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/
O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *