SAVETI ZA MAKSIMALNO POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI I SMANJENJE TROŠKOVA U RADIONICAMA

SAVETI ZA MAKSIMALNO POVEĆANJE PRODUKTIVNOSTI I SMANJENJE TROŠKOVA U RADIONICAMA
07/07/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Cilj svakog posla je da se završi u predviđenom roku, u okviru budzeta i sa najvećom efikasnosti. Poboljšanje produktivnosti, obezbeđivanje najboljeg kvaliteta i smanjenje troškova su važni faktori koji utiču na radionice u smislu konkuretnosti i pružanja najboljih usluga i proizvoda klijentima. Postoji više faktora koji utiču na težnju ka ovim ciljevima, ne misli se samo na zaposlene ili određenu opremu nego i na: skladištenje opreme-naročito dodatnih materijala, bezbednost i obuka operatera pri zavarivanju, efikasna nabavka, takođe je veoma važno pronaći najefikasnije načine upravljanja kvalitetom kao povećanje produktivnosti procesa zavarivanja.
U nastavku članka možete pronaći nekoliko ključnih saveta u radionica za ispunjenje ciljeva i dotizanja konkurentne prednosti:
Ponuda stalnog usavršavanja i obuka za zaposlene
Ulaganje vremena i novca u obuke mogu dati značajne dugoročne koristi za radionicu. Operateri za izvođenje procesa zavarivanja mogu imati koristi pojedinačno od procesa i opreme za obuku, a u mnogim slučajevima to može da im pomogne u optimizaciji zavarivanja u cilju dobijanja veće efikasnosti. Odgovarajuća obuka takođe može dati radionicama konkuretnu prednost nad onima koji imaju manje kvalifikovanu radnu snagu i može promovisati timski rad među zaposlenima.
Mogućnost za obuku obično je dostupna preko proizvođača ili distributera opreme i dodatnog materijala u oblasti zavarivanja. Angažovanje zaposlenih i obuka zasniva se na ideji stalnog usavršavanja, operateri koji su bolje obučeni za proces zavarivanja više se uključuju u sam posao kojim se bave. To omogućava zaposlenima da vladaju situacijom nad njihovom delu procesa. Odgovarajuća obuka traži posvećenost, ulaganje vremena i truda, ali se investicija može isplatiti na duge staze kroz smanjenje zastoja, povećanje proizvodnje i efikasnosti kao i poboljšanje kvaliteta krajnjeg proizvoda.
Usađivanje odgovarajućih mera bezbednosti
Sistemi za odsisavanje isparenja nastalih postupcima zavarivanja jedni su od načina da se stvori čistije i produktivnije okruženje. Uz pravljenje udobnog radnog okruženja, kontrole isparenja takođe pomaže u osiguravanju usklađenosti sa propisima. Postoje mnoge opcije za kontrolu štetnih isparenja a izbor najboljeg rešenja zavisi troškova, prostora i od stvarnih aplikacija sprovedenih u radionici. Menjanje toka procesa zavarivanja može pomoći u smanjenju isparenja nastalog procesom zavarivanja kao i promena osnovnog materijala, žice, gasa, procesa i/ili optimizacije parametara. Podučavanje zaposlenih u cilju pravilnog pozicioniranja u cilju minimizaranja izloženosti putanji isparenja je takođe veoma važno, operateri koji izvode proces zavarivanja ne bi trebali da se pozicioniraju direktno iznad isparenja.
Sledeći korak predstavlja razmatranje inženjerske kontrole kao što je na primer sistemi za snimanje izvora koji su dizajnirani tako da isparenja nastala od zavarivanja izvlače i drže podalje od zone disanja. Ovi mobilni sistemi ekstrakcije dima povećavaju područje ekstrakcije dima na veću širinu i udaljenost-do 4 m širine i 5 m daljine. Druge opcije za snimanje izvora su dostupne kako u zavisnosti od veličine tako i od potrebe pojedinih radionica. Ovo uključuje konvencionalne pokretne modele, stacionarne i centralizovane industrijske sisteme za veće radionice. Ako navedene mere nisu dovoljne, potrebno je koristiti i ličnu zaštitnu opremu kao što su aktivni respiratori za prečišćavanje vazduha (PAPR),maska za zavarivanje sa napajanjem i polumaska sa respiratorima je najbolja opcija.
Uspostavljanje pravilno skladištenje dodatnog materijala i manipulativne prakse
Pravilno pristupajući prema jednostavnim merama za čuvanje i skladištenje dodatnih materijala može pomoći u dobijanju najboljeg kvaliteta gotovog proizvoda kao i u smanjivanju troškova izrade. Oštećeni dodatni materijali mogu dovoditi do lošeg kvaliteta zavarenog spoja čime se na kraju dovodi do skupe i dugotrajne dorade. Isto tako, ako dodatni materijal postane vlažan ili ako pokupi zagađivače kao što su prašina, ulje, mast potrebno ih je zameniti. Punjene žice za zavarivanje je potrebno držati u zatvorenoj ambalaži i u najboljem mogućem stanju, predlaže se korišćenje rukavice prilikom vađenja iz njihovog originalnog pakovanja ili prilikom pripreme za zavarivanjem jer dodatni materijal lako može pokupiti znoj sa golih ruku. Punjene žice takođe treba držati dalje od vode, ulja i masti, tačnije od svih nečistoća koje mogu dovesti do lošeg kvaliteta zavarenog spoja. Pravilno i ispravno skladištenje dodatnih materijala kada nisu u upotrebi od velikog je značaja. U najmanju ruku, operateri za zavarivanje treba da prekriju kalem žice ako je ostao na dodavaču, dok najbolja praksa je da se ukloni žica iz dodavača, staviti ga u odgovarajuću kesu i zatvoriti ga sigurno. Elektrode za zavarivanje treba da se čuvaju u pećima u skladu sa preporukama proizvođača.
Upravljenje informacijama zavarenog spoja
Upravljanje informacijama zavarenog spoja nije novo u industriji ali je tehnologija koja može da doprinese efikasnosti radionice. U prošlosti je ova tehnologija isporučivala sirove podatke sve do korisnika koji je morao da ih tumači i pretvara u podatke koje su značajne za kontinuirano poboljšanje radionice. Često je pretvaranje podataka u vredne informacije bilo jako teško pogotovo za manje radionice koje su imale ograničene resurse. Tehnologija se tako razvijala da pomogne da se premosti jaz između podataka i informacija kao i zahteva za manje ljudstva. Proizvođači opreme za zavarivanje su ugradili u izvore sisteme upravljanja informacijama u cilju pojednostavljenja i upravljanja. Sistemi za upravljanje informacijama koji su u potpunosti integrisani u izvor napajanja nude minimalno start-up vreme kao i mnoge bežične mogućnosti, tako da se podaci lako ubace u kompjuterski program.
Primarne kategorije praćenja podataka šava u realnom vremenu su praćenje šava/luka koji meri definisane promenljive kao što su napon, brzinu dodavanja žice i protok gasa. Radionice mogu da koriste ove informacije u cilju povećanja produktivnosti, poboljšanja kvaliteta i obuke i u cilju smanjenja troškova.
Kvalitet pri kupovini, a ne cena
Veoma važno je izabrati najbolju opremu i dodatni materijal za odgovarajuću aplikaciju iako to ponekad znači i veću investiciju. Dok su uštede pri samoj kupovini opreme primamljive, jeftinije nije uvek bolje jer može dovesti do problema na duže staze kao što je zavareni spoj lošeg kvaliteta i veće održavanje. Što se tiče dodatnih materijala, nije neuobičajeno da se dožice zastoji u vezi sa lošim dodavanjem žice, prevelikim rasprskavanjem ili različitih nedostataka kada se koriste manje kvalitetni proizvodi. Važno je pregledati ukupne troškove korišćenja određenih dodatnih materijala, za razliku od troškova po jedinici. Veći kvalitet dodatnog materijala često smanjuje troškove rada i obezbediti bolji kvalitet zavarenog spoja i veću produktivnost. Ista razmatranja se mogu primeniti i prema odabiru izvora energije. Manje skuplji uređaji ne mogu imati dugotrajnost skupje i kvalitetnije opreme što može dovesti do većih i češćih troškova u održavanju i proizvodnji. Skuplje mašine mogu ponuditi lak i intuitivan interfejs za bolji i lakši rad, što olakšava zavarivačima treninge i obuku.
Ovi saveti podrazumevaju ulaganje vremena, truda i sredstava ali se mogu isplatiti u pogledu produktivnosti i kvaliteta, kao i smanjivanju troškova na duže staze. Cilj bilo koje radionice da ostane konkurentan je da traže praktičnu efikasnost koja olakšava upravljanje dodatnim materijalima i opremom. Imajući dobro obučene i sigurne zaposlene koji se dodaju tom cilju imate dobro vođenu radionicu.

 

 

 

Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/
O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *