SELCOV HARDVERSKI I SOFTVERSKI SISTEM ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKOG ZAVARIVANJA Weld@Net

SELCOV HARDVERSKI I SOFTVERSKI SISTEM ZA KONTROLU I UPRAVLJANJE INDUSTRIJSKOG ZAVARIVANJA Weld@Net
29/06/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Savremeno industrijsko zavarivanje zahteva kompletnu i detaljnu kontrolu i upravljanje kako bi se obezbedila efikasnost i pouzdanost celokupnog proizvodnog ciklusa i omogućila pravilna evaluacija troškova zavarivanja i povraćaj uloženih investicija. Selco je koncipirao, dizajnirao i razvio Weld@Net platformu kao precizan odgovor na osnovne potrebe industrijskog zavarivanja. Weld@Net je kompletan sistem koji se sastoji od hardverskih i softverskih komponenata koji treba da kontrolišu i upravljaju procesima zavarivanja.
  • Potpuna kontrola celokupne linije za zavarivanje i svakog pojedinca
Jasan i kompletan pregled svih zavarivačlih parametara sa izveštajima i grafikom za efektivnu procenu performansi i brze korekcije, ukoliko je ona potrebna
Precizna i pouzdana alatka za merenje i računanje troškova za zavarivanje. Nephodne za dobijanje precizne vrednosti za industrijske troškove
Brzo i lako ažuriranje softvera za zavarivanje
Implementacija novih programa za zavarivanje/procedura za standardne i specijalne aplikacije za poboljšanje efikasnosti procesa i održavanje koraka sa najnovijim dostignućima u metalurgiji
Softverski sistem za umrežavanje Selco izvora povezuje izvore napajanja preko standardne Ethernet mreže i dozvoljava istovremeno upravljanje više izvora (praktično bez ograničenja na broj). stiče informacije o procesu zavarivanja i snage izvora.
Weld@Net softver može da se instalir na bilo kom umreženom računaru. Radi pod operativnim sistemom Windows
Softver radi sa ručnim, automatskim čak i robotskim zavarivačkim sistemima. Svaki izvor napajanja ima Selco interfejs za povezivanje na mrežu i svoju jedinstvenu IP adresu
Svi parametri procesa zavarivanja mogu biti prikazani na PC-u. Izmerene vrednosti (napon/struja, itd) se prikazuju u realnom vremenu grafički i numerički
Ovaj softver Vam omogućava da podesite parametre zavarivanja svih izvora u mreži direktno sa računara: izbor režima robot/ručno zavarivanje, izbor postupka zavarivanja (REL, TIG, MIG…), program za zavarivanje, program za opoziv, kontrola alarma…
Jedna od najvažnijih karakteristika Weld@Net je izračunavanje i provera kvaliteta, efikasnost i produktivnost Vašeg sistema za zavarivanje
Proces mora biti pokriven sistemom kvaliteta
Weld@Net servis omogućava ažuriranje svih komponenti Selco sistema (izvori napajanja, dodavača žice, daljinskih upravljača, itd…)
Softver je kompatibilan sa svim Selco invertorskim izvorima
Članak preuzet sa sajta http://www.selcoweld.com/en/

 

 

 

O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *