SELCOVA GREEN@WAVE TEHNOLOGIJA

SELCOVA GREEN@WAVE TEHNOLOGIJA
06/02/2017 No Comments Uncategorized Jelena
Kao što znamo do sada, ušteda energije je jedan od glavnih strategija za očuvanje životne sredine. Kao i uvek, Selco razvija novu green@wave platformu izvora za zavarivanje za tehnički naprednije korisnike koji dele zabrinutost društva za životnu sredinu i žele da smanje suvišne troškove energije potrebne za zavarivanje.  Green@wave je patentirana nova tehnologija zavarivanja razvijena od strane Selco kompanije koja koristi energiju na inteligentan način u cilju smanjenje potrošnje. Green@wave izvori energije su dostupni u seriji Genesis uređaja i lako su prepoznatljivi (na kućištu se nalazi nalepnica sa green@wave logoom). 
Faktor snage (Power Factor-PF) obezbeđuje merenje efikasnosti izvora napajanja u eksploatacionu energiju dobijenu od mrežnog napajanja. Sistem sa faktorom snage (PF = 1) u stanju je da iskoristi svu energiju od strane napajanja, dok je uređaj sa faktorom snage (PF = 0,65) može da iskoristi samo 65%. Kao praktičan primer se mogu navesti dva izvora koja obavljaju potpuno isti posao, jedan ima PF = 1, a drugi ima PF = 0,65. Izvor sa PF = 1 treba da “izvuče” 10 A iz mrežnog napajanja, dok drugi izvor sa PF = 0,65 mora da izvuče 15 A kako bi se stvorio električni luk potpuno iste snage.
confronto-inverter-en
Faktor snage je jedini parametar koji uzima u obzir sve komponente reaktivne energije.

monofase-trifase-eng

9 dobrih razloga za izbor green@wave tehnologije
Potpuna zaštita od nestabilnog napona
Green@wave garantuje potpunu zaštitu unutrašnjih komponenti i vodi proces zavarivanja nezavisno od uslova snabdevanja električnom energijom. Ovo je naročito važno kada se zavarivanje izvodi na licu mesta i kada je prisutan fluktuacioni napon. Rezultat je pouzdan i dosledan superioran kvalitet procesa zavarivanja.
Samostalna adaptacija na ulazni napon (Autolink)
Green@wave izvori energije automatski se prilagođavaju trofaznom dovodu napona bez ručne intervencije. 
Može se instalirati na više izvora
Green@wave tehnologija Vam omogućava smanjenje potrošnje električne energije ili povećanje broja uređaja koje možete da koristite za istu instaliranu snagu. Ako uzmemo praktičan primer i pretpostavimo da imamo 64 industrijske napojne jedinice i struju od 400 A za impulsno MIG/MAG zavarivanje. Konvencionalni uređaj za zavarivanje (PF = 0,65) bi “izvlačio” 59 A struje iz napajanja, dok bi green@wave izvor izvlačio samo 32 A. U ovom slučaju možemo da instaliramo dva green@wave izvora i da udvostručimo produktivnost dok ostatak energije može da se ostavi za druge procese ili da se smanje zahtevi za instalirano napajanje pa čak i da se smanje troškovi.
Usaglašenost sa najstrožijim standardima
 Zbog impulsne struje, konvencionalni invertorski izvori prouzrokuju harmonijske smetnje. Ovo se prenosi nazad na struju i povećava njenu potrošnju. Iz tog razloga, međunarodna tela već dugo zagovaraju primenu standarda u cilju smanjenja harmonika. Sa uvođenjem standarda EN 61000-3-12, ograničenja su postavljena na harmonijskom trenutnom poremećaju u profesionalnom i industrijskom zavarivanju.
Bolja pouzdanost
Faktor snage označava mnogo manju potrošnju struje čime se dobija ogromna prednost u pogledu izdržljivosti i pouzdanosti izvora za zavarivanje.
Smanjenje troškova sistema
Već je naveden veliki broj direktnih benefita uključujući i mogućnost ugradnje većeg broja izvora za zavarivanje bez potrebe za apliciranje za veći kapacitet i skuplje snabdevanje. Drugi indirektan benefit je sposobnost da se poboljša ukupna dostupnost električnog napajanja, upotrebom opreme za zavarivanje koja koristi manje struje pomaže se u izbegavanju većeg opterećenja od maksimalno dozvoljenog čime se izbegavaju skupa gašenja koja crpe profit kompanije.
Smanjenje preko 50% gubitaka Dzul efekta
 Zahvaljujući smanjenju potrošnje struje, gubici Dzul efekta takođe su smanjeni duž električnih vodova. Kap što znamo, provodnik kroz koji teče električna struja rasipa energiju u vidu toplote. Gubici u dalekovodu idu na račun korisnika, drugim rečima upotreba green@wave tehnologije prepolovila bi energetske gubitke pod istim uslovima rada. Što više uređaja za zavarivanje imamo priključenih na mrežu, veća je ušteda energije kao i plaćanje računa.
Smanjenje između 70% i 100% reaktivne energije
 Sve više zemalja sprovode politiku koja minimizira reaktivnu energiju za tehničke, ekonomske i ekološke razloge. Mnoge zemlje su uveli sistem naplate koji kažnjavaju stvaranje reaktivne energije krajnjim korisnicima, a veliki su izledi da će još zemalja da sledi ovaj primer.  Green@wave izvori kompletno eliminišu reaktivnu potrošnju sa jednofaznog napajanja, i dramatično smanjuju potrošnju sa trofaznog napajanja i tako pomažu svojim korisnicima da održe svoju potrošnju u granicama. Što više green@wave izvora rade duž proizvodne linije ovaj doprinos je veći. Pored toga, u fabrikama i na lokacijama gde se javlja potreba za instalacijom korekcija faza sistema green@wave tehnologija ovo praktično eliminiše.
Green@wave smanjuje emisiju CO2
Električna energija potrebna za izvore za zavarivanje se distribuira na lokacije preko distributivne mreže i zbog unutrašnjeg otpora provodnika, podleže gubicima energije kroz odvođenje toplote. Green@wave izvori “izvlače” manje struje čime čine veliki doprinos smanjenju gubitaka energije duž vodova, čime se smanjuje emisija CO2. Biranjem ekoloških green@wave izvora za zavarivanje uzima se kolektivna odgovornost za životnu sredinu.
1000  Green@wave izvora energije koji rade na 200 A / 28 V  1200 sati, godišnje odgovaraju smanjenju emisije CO2 od oko 110 tona.
Članak preuzet sa sajta http://greenwave.selco.it/
O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *