UVOD U IMPULSNO MIG ZAVARIVANJE

UVOD U IMPULSNO MIG ZAVARIVANJE
28/02/2017 No Comments Uncategorized Jelena
Impulsno MIG zavarivanje metala može da ponudi kompaniji kvalitet i prednosti u pogledu produktivnosti, boljeg kvaliteta zavarenog spoja kao i ušteda u vremenu i novcu. U nekim slučajevima kompanije znaju da oklevaju kada je u pitanju usvajanje ovog procesa, ali bitno je istaći da on može da ponudi različite prednosti.
Kompanije uvek teže na različite načine da postanu produktivije i profitabilnije, stvarajući veće i kvalitetnije delove. U nekim slučajevima, postizanje ovih ciljeva je stvar poboljšanja obuke operatera, uvođenjem odgovarajuće prakse ili preuzimanje drugih inicijativa za kontinuirano poboljšanje. Promena procesa zavarivanja može da napravi značajnu razliku. Iako nije novo u industriji, impulsno MIG zavarivanje još uvek nije usvojeno od strane mnogih kompanija kao sredstvo za poboljšanje procesa zavarivanja. Proces je odlična alternativa za konstantan napon CV, a može biti dobar izbor za kompanije koje žele da povećaju svoju efikasnost, posebno jer se na ovaj način može poboljšati kvalitet zavarenih spojeva. U nekim slučajevima kompanije sporo usvajaju impulsno MIG zavarivanje u svojim operacijama zbog različitih razloga od toga da kompanije jednostavno nisu upoznate sa procesom, ili da supervizori oklevaju da promene tehnologiju jer se plaše da opsežna obuka može biti uključena, dok neke kompanije mogu biti zabrinute da će troškovi biti znatno veći.
Impulsni MIG je modifikovani proces prenosa u spreju u kome se izvor prebacuje između visoke maksimalne struje ili napona i niske pozadinske struje ili napona između 30 do 400 puta u sekundi. Tokom ovog prebacivanja, vrh (pik) struje pritiska istopljeni materijal od žice i gura ga u zavareni spoj, dok istovremeno u pozadinskoj struji se održava električni luk koji daje tako nizak unos toplote da se prenos metala ne može desiti i omogućava da se zavareni spoj malo ohladi u cilju sprečavanja progorevanja. Ovo se razlikuje od konvencionalnog procesa prenosa u spreju koji neprekidno prenosi sitne kapljice rastopljenog metala u zavareni spoj.
Postoje dve vrste impulsnog MIG procesa: sinergijski i nesinergijski. U sinergijskom impulsnom režimu, nivo snage se automatski prilagođava brzini dodavanja žice. Ovo je danas najčešći metod jer je za operatere za zavarivanje ovo najlakši način za postavljanje i ostvarivanje dobrih parametara za zavarivanje. Sa druge strane koristeći nesinergijski impulsni MIG, operater za zavarivanje treba da podesi brzinu dodavanja žice.
Obratiti pažnju na sledeće ključne stvari koje mogu uticati na produktivnost, kvalitet i lakoću koje nudi impulsni MIG proces:
Izuzetna kontrola pravca preko istopljenog metala olakšava zavarivačima da nauče impulsni MG proces i stvore zavareni spoj sa dobrim izgledom perle. Pored toga, većina impulsnih talasnih oblika ima prilagodljivu funkciju koja omogućava da neiskusni operateri za zavarivanje sa manje mirnom rukom mogu da proizvedu konzistentniji zavareni spoj. Poboljšana kontrola nad lukom utiče na smanjenje zavarivačkih nedostataka i poboljšava izgled zavarenog spoja. Kada zavarivač inicira luk, proces donosi veću energiju koja nudi dobru fuziju, takođe se smanjuje količina toplote koja ide u zavareni spoj kako bi se sprečilo progorevanje a obezbeđuje se veća kontrola nad izgledom perle.  Veće brzine dodavanja žice i zavarivanja mogu se javiti u mnogim aplikacijama sa impuslnim MIG postupkom. Ovo pomaže u povećanju produktivnosti uz istovremeno smanjenje ulazne toplote, smanjenje napona, deformacija kao i smanjenje progorevanja. Kod zavarivanje nerđajućih čelika, preveliki unos toplote može progoreti hrom ili nikl iz osnovnog materijala pa samim tim impulsni MIG predstavlja dobro rešenje za zavarivanje i izbegavanje takvih zamki. Sprečite preveliki unos toplote ili lošu fuziju, jer se impulsnim MIG postupkom omogućava podešavanje širine luka čime se prilagođava profil perle. Smanjeno rasprskavanje je generisano tokom impulsnog MIG procesa i dovodi do smanjenja vremena i novca utrošenog na brušenje i čišćenje nakon zavarivanja. Jednostavno podešavanje takođe predstavlja prednost jer operateri za zavarivanje koriste jedan točkić za podešavanje brzine dodavanja žice pošto je broj dužina luka ili napona automatski povezana sa impulsom, luk postaje duži ili kraći, čime se povećava produktivnost i lako korišćenje.
Operatori za zavarivanje koji se prvi put susreću sa impulsnim MIG postupkom treba da budu svesni nekoliko činjenica koje pomažu u izbegavanju grešaka od kojih je najčešća pretpostavka da je dužina luka ista kao napon. U stvari, dužina luka je funkcija napona ali je stvaran broj proizvoljan. Postoje takođe napredni impulsni MIG procesi koji su dostupni sa više programa od kojih svaki se razlikuje, operateri za zavarivanje treba da provere da li imaju odgovarajući program za traženu aplikaciju kako bi se postigli najbolji rezultati.
Kao i uvek kompanije bi trebale da se konsultuju sa pouzdanim distributerom opreme za zavarivanje za određivanje najboljeg izvora za zahtevane aplikacije u cilju osiguravanja najboljih rezultata.

 

O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *