VIZUELNI VODIČ: PROBLEMI KOD TIG ZAVARIVANJA

VIZUELNI VODIČ: PROBLEMI KOD TIG ZAVARIVANJA
20/04/2016 No Comments Uncategorized Jelena
TIG POSTUPAK- ELEKTROLUČNO ZAVARIVANJE NETOPLJIVOM ELEKTRODOM U ZAŠTITI INERTNOG GASA često se izvodi onda kada je potrebno da se zadovolje strogi estetski, strukturni, standardni zahtevi. TIG proces je složen i neosporno najteži proces za savladavanje. Ovaj članak sadrži opise koji su praćeni slikama najčešćih TIG grešaka i osnovnih saveta kako sprečiti pojavu ovih grešaka.
Nedovoljna pokrivenost zaštitnim gasom dovodi do kontaminacije šava.
Prikazani šav je kontaminiran usled nedostatka zaštitnog gasa (zaštitni gas nije aktiviran, premalo ili previše zaštitnog gasa, ili ako je zaštitni gas oduvan). Za rešavanje problema potrebno je proveriti nalepnicu koja se nalazi na boci za gas kako bi bili sigurni da koristite odgovarajuću vrstu gasa za TIG zavarivanje (100% argon ili mešavina argona i helijuma). Na primer, prilikom pokušaja zavarivanja sa mešavinom argona i CO2 koja se inače koristi za MIG postupak zavarivanja, odmah dolazi do kontaminacije. Potrebno je postaviti odgovarajuću brzinu protoka gasa. Uobičajena pretpostavka je da veća brzina protoka/pritiska pruža veću zaštitu što je netačno. U stvari, preveliki protok gasa stvara turbulencije i vrtlog koje sa sobom vuku neželjene vazdušne zagađivače. Veoma bitna stavka je i provera svih instalacija i creva za gas. Svako oštećenje može sa sobom povući struju vazduha u zaštitni gas što može dovesti do kontaminacije šava. Provera da li ima curenja gasa može se izvesti putem sapunice koja će formirati mehuriće ukoliko negde postoji curenje, neispravne komponente treba zameniti ispravnim. Na kraju, pod pretpostavkom da imate punu bocu, pravi gas i da nema curenja, smatrajte da može postojati problem u vidu kontaminacije boce vlagom. Kontaminacija zaštitnih gasova nije čest slučaj, ali je moguć.

1

Slika 1: Kontaminacija zavarenog spoja

Zavarivanje aluminijuma pogrešnim polaritetom
Zavareni spoj sa naredne slike napravljen je jednosmernom strujom i elektrodom na minus polu. Kao što se može primetiti istopljeni metal se nije probio kroz oksidni sloj aluminijuma čime se stvorio zavareni spoj gde je dodatni materijal pomešan sa delimično istopljenim oksidom čime se stvara kontaminiran šav. Kako bi se ovo sprečilo potrebno je da se aluminijum zavaruje naizmeničnom strujom.

Image3                            Image2

Slika 2a: Dobar zavareni spoj                                                   Slika 2b: Zavareni spoj zavaren naizmeničnom strujom

 

Zrnast zavareni spoj
Naredna slika prikazuje probleme koji se javljaju usled neodgovarajućeg dodatnog materijala. Na primer, dodatni materijal jednog proizvođača može imati različite osobine od istog dodatnog materijala ali drugačijeg proizvođača. Takođe, žica za zavarivanje može biti neodgovarajuća (previše određene komponente). Pre svakog zavarivanja potrebno je proveriti sastav dodatnog materijala i ukloniti sve masti, ulja i vlagu sa površine kako bi se sprečila kontaminacija.

Image6

Slika 3: Zrnast zavareni spoj

 

Nedostatak stapanja u korenu šava
Nedostatak stapanja u korenu kod ugaonog ili T spoja mogu biti izazvane brojnim faktorima od kojih će biti pomenuti samo neki: nepravilno prijanjanje, držanje gorionika suviše daleko od radnog komada čime se povećava dužina luka, nepravilno dodavanje žice za zavarivanje…U ovom slučaju, smanjenje dužine luka će obezbediti bolji unos toplote kao i veću penetraciju, takođe je veoma važno da se ispuna ne radi previše brzo. Treba imati na umu da invertorski uređaji  (podesiva frekvencija, pulsirajuća kontrola) imaju veću kontrolu nad lukom.

Fig 4

Slika 4: Nedostatak stapanju u korenu

Krateri
Krateri, poput ovih koji su prikazani na slici, tipično se javljaju na kraju zavarivanja i često dovode do loma. Uzroci koji dovode do pojave kratera uljučuju momentalno smanjivanje amperaže i uklanjanja dodatnog materijala na kraju zavarivanja isuviše brzo. Problemi se mogu rešiti nastavljajući dodavanje žice pri čemu se uporedo smanjuje amperaža na kraju šava.
Fig 5

Slika 5: Pojava kratera

 

Neočišćen osnovni i/ili dodatni materijal
Materijal (osnovni i dodatni) najpre treba očistiti pre samog procesa zavarivanja od prljavštine, prašine, masnoća. Potrebno je sastrugati, četkom otkloniti i obrisati sve potencijalne zagađivače.

6                            6a

Slika 6a: Zavareni spoj na neočišćenom čeliku                             Slika 6b: Zavareni spoj na očišćenom čeliku

6c                             6b

Slika 6c: Zavareni spoj na neočišćenom čeliku                             Slika 6c: Zavareni spoj na očišćenom čeliku

 

Loša boja pri zavarivanju nerđajućeg čelika
Naredne slike prikazuju promenu boje šava nerđajućeg čelika usled pregrevanja materijala, koji ne samo da utiče na boju materijala već i degradira njegovu strukturu, odnosno otpornost na koroziju i mehaničke osobine. Kada je napravljena ova vrsta greške, ne postoji ništa što bi moglo da je popravi, osim da se deo ukloni i da se ponovo započne zavareni spoj. Da bi se sprečilo pregrevanje, potrebno je smanjiti jačinu struje zavarivanja, neznatno povećati brzinu kretanja gorionika i korigovati dužinu luka. Ako Vaša oprema za zavarivanje sadrži impulsne funkcije pravo je vreme da naučite kako da ih koristite. Pulsiranje smanjuje unos toplote i nudi odličnu kontrolu istopljenog materijal.

 

Image15                                 Image14

 Slika 7a: Odgovarajuća boja nerđajućeg čelika                            Slika 7b: Neodgovarajuća boja nerđajućeg čelika

Oksidacija šava nerđajućeg čelika
Slika 8. prikazuje oksidovanje šava na poleđini nerđajućeg čelika. Oksidovanje se javlja oko šava kada je izložen kiseoniku koji je prisutan u vazduhu. Najbolji način za sprečavanje ove pojave je korišćenje argona kao zaštitnog gasa ili smanjenje amperaže.

3

Slika 8: Oksidovanje šava nerđajućeg čelika

 

Prevelika amperaža pri zavarivanju aluminijuma
Prevelika amperaža na slici 9. prikazuje kako izgleda zavareni spoj aluminijuma kada je amperaža previsoka. Ovo stvara širi profil, jednu nejasno definisanu kuglicu i potencijalno može dovesti do pregorevanja materijala. U cilju rešavanja ovog problema potrebno je smanjiti jačinu amperaže i/ili povećati brzinu kretanja gorionika

Figure9AExcessiveamperageheatinputlrjpg

Slika 9: Prevelika amperaža/preveliki unos toplote

 

Kontrola pravilne dužine luka
Promena boje u sredini zavarenog spoja rezultat je povećanje dužine luka (rastojanje između elektrode i onovnog materijala određuje TIG napon zavarivanja). Predugo držanje iznad radnog komada povećava ukupan unos toplote, povećava potencijal distorzije, širi se lokva čime se smanjuje penetracija.

Image18

Slika 10: Promena dužine luka

 

Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/
O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *