ZAVARIVANJE ALUMINIJUMA

ZAVARIVANJE ALUMINIJUMA
16/05/2016 No Comments Uncategorized Jelena
Bez obzira koja je svrha korišćenja aluminijuma, i dalje predstavlja jedan od zahtevnijih materijala za zavarivanje. Osnovni razlog je taj što nudi visoku čvrstoću i otpornost na koroziju čak i ako su u pitanju tanji delovi, što ga čini poželjnim u upotrebi onda gde je težina glavni uslov. Iako su svojstva aluminijuma mnogo pogodnija u odnosu na čelik, rad sa aluminijumom predstavlja specifičan izazov. Pre svega misli se na veću osetljivost na toplotu i krivljenja, teškoće dobijanja dobrog izgleda šava, potreba za preciznijim čišćenjem i pripremom materijala pre zavarivanja, mogućnost nedovoljnog stapanja ili prekomernog pregrevanja. Treba voditi računa o pažljivom skladištenju dodatnih materijala jer su oni podložni oksidaciji u kontaminaciji usled prisustva vlage. Zbog svoje mekše konzistencije žice za zavarivanje teže je dodavati i obično zahtevaju specijalne pištolje za zavarivanje i dodavače žice.
Uprkos svim izazovima, aluminijum nije težak za zavarivanje onda kada se koriste pravi sistemi i dodatni materijali. Ukoliko je sistem specijalno dizajniran za zavarivanje aluminijuma, postiže se visoko kvalitetan zavareni spoj na relativno efikasniji i lakši način.
Iako se mnogi korisnici okreću TIG postupcima kada je u pitanju zavarivanje aluminijuma, napredak u poslednjih nekoliko godina javlja se u tehnologiji i opremi za MIG postupak zavarivanja i predstavlja odličnu alternativu kada se radi o zavarivanju aluminijuma. MIG postupak nudi niz prednosti za dobijanje visoko-kvalitetnih spojeva kao što su veća stopa taloženja, manja obuka zavarivača i veća produktivnost.
Sistemi za zavarivanje aluminijuma imaju veću amperažu, veću intermitencu, veći prečnik žice, mogućnost pravljenja dužih varova na debljim materijalima, mogućnost zavarivanja tokom celog dana.
Osim amperaže, intermitence i debljine materijala, treba voditi računa i da li se javlja potreba za mobilnim i prenosivim uređajima. Neki sistemi imaju integrisane komponente unutar samog uređaja-izvor napajanja, žica, dodavač žice. Ovi sistemi se često nalaze na točkovima čime se obezbeđuje njihova laka pokretljivost, dok drugi sistemi imaju ručke na izvorima što ih takođe čini lakšim za prenošenje.
Režimi zavarivanja se odnose na način na koji se žica prenosi na osnovni materijal tokom procesa zavarivanja. Kada je MIG zavarivanje aluminijuma u pitanju, imaju dve zajedničke metode- prenos u spreju i impulsni prenosni sprej (impulsni MIG). Prenos u spreju ima stabilan električni luk i proizvodi lep i gladak spoj sa dobrim stapanjem. Međutim, pošto ovaj proces podrazumeva veliku količinu toplote, može doći do progorevanja materijala pogotovo na tanjim delovima aluminijuma. Iz tog razloga, ovaj režim zavarivanja zahteva veću brzinu kretanja i manji prečnik žice za zavarivanje u cilju zadržavanja niskog unosa toplote.
Impulsni MIG režim za zavarivanje obezbeđuje dobar izgled perle i praktično nema rasprskavanja, isto tako rastopljeni materijal između impulsa se hladi brže. Ulazna toplota može da se kontroliše mnogo bolje pa operateri za zavarivanje mogu zavarivati tanji aluminijum i koristiti veći prečnik žice (od 1,2 mm) čime se povećava stepen taloženja kao i sama produktivnost, a smanjuju šanse za pregorevanje i krivljenje materijala.
Neki sistemi za zavarivanje aluminijuma (synergic impulsni MIG) nude operaterima mogućnost “komuniciranja” između izvora napajanja, dodavača žice i pištolja za zavarivanje. Sa standardnim impulsnim MIG sistemom koji nije synergic, operater za zavarivanje može promeniti druge parametre za zavarivanje ako promeni brzinu dodavanja žice, dok sa synergic impulsnim sistemom promena brzine dodavanja žice znači da se drugi parameti uređaja automatski podešavaju. Kako se brzina žice zavarivanja povećava ili smanjuje, povećava se ili smanjuje jačina snage za održavanje konstantnog luka.
Proizvođači nude novi tip impulsne tehnologije za zavarivanje aluminijuma koji koristi impulsni režim kako bi se postigao veoma estetski izgled šava koji se “slaže” i podseća na izgled šava dobijen TIG postupkom zavarivanja. Ova funkcija obično menja ili parametre impulsa ili brzinu dodavanja žice (nekad oba parametra).
Veoma važna napomena je da neki teški industrijski sistemi nude uređaje koji su samo napravljeni za zavarivanje aluminijuma. Oni čine proces veoma jednostavnim, jer svaki aspekt sistema, od pištolja za zavarivanje do sistema za dodavanje žice, izvora napajanja, unutrašnjeg softvera dizajniran je za optimizaciju zavarivanja aluminijuma. Iako postoje mnoge opcije i izbori kada je u pitanju zavarivanje aluminijuma, jasno je da sistemi namenjeni za zavarivanje aluminijuma doprinose izbegavanju nedostataka (problemi prilikom dodavanja žice, različite vrste grešaka, pregorevanje materijala…) čime se povećava produktivnost i smanjuju zastoji.

 

Članak preuzet sa sajta https://www.millerwelds.com/
O autoru

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *