DODATNI MATERIJAL

Dodatni materijal u zavarivanju obuhvata sve materijale koji se koriste u procesu zavarivanja, a nisu osnovni materijal koji se spaja. Ovi materijali se koriste za poboljšanje kvaliteta zavarenog spoja i zaštite zavarivanja od spoljnih uticaja.

Najčešće vrste dodatnih materijala u zavarivanju uključuju žice za zavarivanje, elektrode, gasove za zavarivanje i zaštitne materijale.

project-slider-image
project-slider-image