POTROŠNI MATERIJAL ZA SVE POSTUPKE ZAVARIVANJA

Potrošni materijal u zavarivanju odnosi se na materijale koji se koriste prilikom zavarivanja, a koji se troše tokom procesa. Za sve postupke zavarivanja, potrošni materijal uključuje elektrode, žice, prahove, paste, gasove za zavarivanje i druge materijale koji su neophodni za obavljanje zavarivačkog posla.

Potrošni materijali se obično biraju u zavisnosti od materijala koji se zavaruje, postupka zavarivanja i tipa opreme koja se koristi. Kvalitetan potrošni materijal može biti ključan za uspešno zavarivanje i dobijanje kvalitetnog zavarenog spoja.

project-slider-image
project-slider-image